BIRODI poziva vlast da prekine sa pretvaranjem medija u svoje perijanike

BIRODI poziva vlast da prekine sa pretvaranjem medija u svoje perijanike

Najnoviji slučaj postizbornih smena u RT Vojvodine bez ikakve valjane evalucije rada ovog javnog medijskog servisa je argument u prilog tvrdnji da je namera vlasti da se javni medijski servisi pretvore u perjanike vlasti po modelu TV Pink, kome država putem diskrecionog odlučivanja obezbeđuje sredstava za rad, a što ova medijska kuća uzvraća prigodnim izveštavanjem o vlasti na šta ukazuje monitoring izvšetavanja ove medijske kuće tokom izborne kampanje.

Saučesnik u procesu pretvaranja medija u perijanika je i REM, koji svojim ćutanjem i konfuznim postupanjem stvara ambijent u kojem se mediji osećaju nesigurnim, a oni koji imaju moć i kapital slobodnim da sa medijima rade šta žele i šta mogu.

Biro za društvena istraživanja traži od REM da javnost upozna sa monitorinzima RT Vojvodine o isunjavanju obaveza kao javnog servisa, odnosno monitoringom izveštvanja izborne kampanje janvnih servisa i komercijalnih emitera sa nacionalnim frekvencijama

BIRODI poziva novu upravu RT Vojvodine da građane koji finansiraju javne servise upozna sa modelima i rezultatima evalucije rada urednika koji su smenjeni.

Odgovornost i integritet svake vlasti se ogleda u garantovanju autonomije javnih medijskih servisa koji su vlasništvo građana, jer ih oni finansiraju zarad pravovremenog, objektivnog i relevatnog informisanja.

Diskrecionim smenama vlast vrši stvari za šta nije dobila mandat, već zloupotrebu,  voluntarističko „osvajanje“ javnih servisa zarad svoje promocije i propagande o trošku građana.

Share this post


Pretraži