BIRODI: REM da pokrene postupak protiv TV Prva zbog emitovanja manipulativnog prilog sa društvenih mreža u kojem je na nepotpun način prikazan govor Dinka Gruhonjića!

BIRODI: REM da pokrene postupak protiv TV Prva zbog emitovanja manipulativnog prilog sa društvenih mreža u kojem je na nepotpun način prikazan govor Dinka Gruhonjića!

Biro za društvana istraživanja – BIRODI poziva Regulatorno telo za elektronske medija (REM) da hitno, a shodno članu 35 Zakon o elektronskim medijima, pokrene postupak protiv TV Prva kao pružaoca medijskih usluga. Naime, autorka intervja sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem, Marija Savić Stamenić emitovala je tokom intervjua manipulativan video-kolaž gostovanja Gruhonjića na prošlogodišnjem dubrovačkom festivalu Rebedu, u kojem je izrečeno o Dinku Sakiću od strane Dinka Gruhonjića predstavljeno na nepotpun način. O manipulativnoj prirodi ovog medijskog sadržaja, koji je preuzet sa socijalnih mreža, ukazao je sajt Raskinkavanje. Konkretno, autorka intervjua nije proverila da li se radi o manipilativnom ili izvornom medijskom sadržaju koji je dostupan na internetu. Ovim činom novinarke Marije Savić Stamenić su prekršeni članovi 4 i 5 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, zbog čega REM ima zakonsku obavezu da pokrene postupak protiv TV Prva.

Da se ne radi samo o kršenju medijskog normativnog okvira, već da emitovanje ovakvom medijskog sadržaja ima posledice po bezbednost Dinka Gruhonjića govori video prilog, koji je objavilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine na mreži X  o napadu na Dinka Gruhonjića, a u kojem se vidi građanin koji se sukobljava sa Dinkom Gruhonjićem i koji je se očito informisao šta je Dinko Gruhonić govorio o Dinku Sakiću upravo putem tog manipulativnog medijskog sadržaja, a što odudara od stvarno izrečenog od strane Gruhonjića.

Emitovanjem spornih sadržaja sa društvenih mreža na televiziji sa nacionalnim pokrivanjem se ne urušava ustavno pravo na potpuno, istinito i pravovremeno informisanje, već se stvara atmosfera sukoba u društvu. Iz tog razloga pozivamo REM da reaguje bez odlaganja!

 

Share this post


Pretraži