Država diskriminiše, a mediji cenzurišu građane za njihove pare

Država diskriminiše, a mediji cenzurišu građane za njihove pare

Biro za društvena istraživanja podseća medije da u skladu sa Zakonom o informisanju moraju prema članu 15 stav 1 da obezbede „istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana Republike Srbije”. Ovo se posebno odnosi na medije koji se finansiraju iz preplate ili sufinansiraju na konkursima putem koji se štite interesi građana u medijima.

Istraživanja Biroa za društvena istraživanja govore da je svaki četvrti građanin zadovoljan kako im mediji pomažu u ostvarivanje njihovih prava, predviđanju događaja u društvu te šta i kako radi Vlada. Zato se može reći da mediji “prodaju ciglu” emitovanjem sadržaja koji su od građana finansirani, a koji su za te iste građane nerelevatni, odnosno u kojima se cenzurišu za građane relevatne informacije i događaji.

Poslednji primer je protest radnika i akcionara Robnih kuća Beograd, koji j održan 1.marta ispred Vlade Srbije, kojem je prisustvovalo 700 radnika akcionara ovog preduzeća, a nijedan medij, pre svega Radio televizija Srbije, kao i mediji koji su dobili najviše novca na konkursu za sufinansiranje javnog interesa u medijima koje je organizovao Grad Beograd, pre svega Studio B koji je od 45 dobio 23 miliona dinara para građana da ih štiti njihove interese u medijima.

Na taj način građani su uskraćeni za informaciju da nadležni držani organi 14 godina namerno nezavršavaju stečajni postupak koje je uveden suprotno ekonomskom interesu ovog preduzeća. Dokaz za to je da je ova kompanija, koja je trebalo da bude prodata za ne više od 140.000.000 evra, a koja je posle štrajka glađu radnika i sprečavanja da se proda određenom kupcu prodata za 360.000.000 evra, odnosno da je posle 100% namirenja svih potraživanja bez relevatne procene potraživanja preostala imovina u vrednosti od 180.000.000 evra.

Građani su ostali uskraćeni za informaciju da nadležni državni organi ne poštuju odluku Privrednog suda donetu 11.12.2014. godine i Zaključak istog suda od 5.8.2015. godine o isplati kupljenih deonica od strane radnika tokom 1992-1994.

Od 1. marta pa do danas Udruženje radnika i akcionara Robnih kuća Beograd je nekoliko navrata pokušalo da zakaže sastanak u Vladi Srbije sa premijerom, ali je šef kabineta Ivica Kojić prvo obećao sastanak sa premijerom, ministrom finansija i ministrom privrede u zamenu za prekid protesta, a onda to obećanje izigrao.

Pozivamo medije koji su finansirani iz preplate i sredstvima građana kroz projektno finansiranje da ispoštuju svoju zakonsku obavezu i izveste o novom protestu radnika i akcionara Robnih kuća Beograd koji će biti održan şutra, 6. aprila ispred Vlade Srbije.

BIRODI će nastaviti da monitoriše ovaj slučaj o kojem je napravio i izvestaj

Share this post


Pretraži