Problemi u finansiranju političkih aktivnosti

Problemi u finansiranju političkih aktivnosti

U organizciji Transparentnost Srbija, a u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja u periodu od 17. do 19. jula, održana je serija okruglih stolova u Zrenjaninu, Kragujevcu i Ubu na temu „Problemi u primeni Zakona o finansiranju politickih aktivnosti“.

Uvodnicari okruglih stolova bili su predstavnici Transparentnosti Srbija, Agencije za borbu protiv korupcije i Biroa za društvena istraživanja.

Namera ovih skupova bila je da se kroz disuksiju sa predstavnicima politickih stranaka, medija, nevladinih organizacija i relevantnih institucija razmotre kljucni problemi u primeni Zakona o finansiranju politickih aktivnosti iz 2011.god, kako oni koji su uoceni na nivou cele Srbije tako i oni koji su specificni za navedene gradove. Diskusije sa ovih okruglih stolova poslužice Transparentnosti Srbija kao osnova za predlog zakona i državnih mera koje ce doprineti transparentnosti finansiranja politickih stranaka i otklanjanju svih nedoumica koje proizilaze iz nedovoljno jasno formulisanih zakonskih rešenja.

Share this post


Pretraži