BIRODI: RTS ćuti o slučaju Rolingstonsi, a predsednik UO odbora loše obavešten!

BIRODI: RTS ćuti o slučaju Rolingstonsi, a predsednik UO odbora loše obavešten!

Biro za društvena istraživanja se 18.12. 2022. godine nakon anonimnog e-maila iz RTS-a se obratio javnom servisu sa zahtevom za slobodan pristup informacijama i zatražio relevantna dokumenta kako bi proverio istinitost
navoda iz dobijenog e-maila. Konkretno tražili smo odgovore na sledeća pitanja:

  • Da li je i kojim aktom RTS-a (npr. pravilnik ili plan integriteta) regulisano angažovanje spoljnih saradnika na način da se izbegne angažovanje povezanih lica u smislu člana 2 Zakona o sprečavanju korupcije?
  • Da li je i na osnovu kojeg akta/ugovora Ivanu Radovanoviću plaćen 234.000 dinara honorar za tekst o koncertu Rolingstonsa u Beča?
  • Da li je i čijom odlukom, odnosno svrhom u svojstvu direktora RTS-a na koncertu Rolingstonsa u Beču bio Dragan Bujošević i zato mu plaćeni troškovi karte za avion, karte za ložu na stadionu, dve noći u hotelu Grand u Beču, dnevnice, ručkovi i večere?

Do današnjeg dana odgovor na ovaj zahtev nismo dobili!

U podcastu „Pitajte Đuru“ predsednik UO RTS-a, Branislav Klanšček, je izgovorio da prema informacijama koje ima zahtev za traženu informaciju nije dostavljen RTS-u. Povodom ovog, ali i drugih slučajeva koje su bili medijima, BIRODI zahteva da:

  • Državna revizorska instutucija izvršni zakonom predviženu vanrednu kontrolu poslovanja RTS-a,
  • Republički javni tužilac pokrene istragu za eventulano kršenje zakona od strane direktora RTS-a i članova UO RTS-a,
  • Agencija za sprečavanje korupcije izradi izveštaj o sprovođenju plana integriteta RTS-a i utvrdi odgovornost za nesprovođenje i
  • Odbor za kulturu i informisanje organizuje javno slušanje o ostvarivanju ustavnih i zakonskih obaveza RTS-a.

Ukoliko se napred navedeno ne desi biće argumentovano tvrditi da je vlast delu zaposlenih i upravi RTS-a dozvolila da krše zakon i ostvaruju svoje privatne interesa pod uslovom da građanima isporučuju propagandu vlasti na šta ukazuju monitorinzi BIRODI-a koje sprovodimo od 2012. godine od kada nijednom nismo bili u prilici da o rezultatima naših istraživanja upoznamo gledaoce RTS-a.

Share this post


Pretraži