BIRODI predstavio koncept za integritet političkih partija

BIRODI predstavio koncept za integritet političkih partija

Biro za društvena istraživnaja uz podršku Fondacije Konrad Adenauer danas je u Aero klubu predstavnicima političkih partija, stručne javnosti i medija predstavio preporuke za unapređenje integriteta političkih partija, kao i koncept Plana integriteta za političke partije.

 

Političke partije kao značajni akteri u borbi protiv korupcije, uspostavljanju i konsolidaciji demokratije, moraju zadovoljiti osnovne standarde interne demokratičnosti, odnosno postaviti antikorupcijske vrednosti i mehanizme borbe protiv korupcije u temelje svojih statuta, programa i delovanja.

 

KAS i BIRODI su, kroz razgovore, intervjue, ankete sa predstavnicima političkih stranaka i stručnjaka za politička i pravna pitanja, istraživali koji su to nedostaci u propisima koji regulišu rad političkih stranaka i unutrašnju organizaciju i rad stranaka, kao i nedostatke u političkoj, normativnoj i izbornoj sferi koje je neophodno unaprediti i učiniti efikasnim instrumentima u borbi protiv korupcije.

 

Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su krajem oktobra ove godine na okruglom stolu koji je okupio predstavnike političkih partija i stručne javnosti u ovoj oblasti, sa ciljem da se kroz diskusiju dođe do potencijalnih rešenja za unapređenje integriteta politčkih partija, dok je današnji skup imao za cilj da razmotri zaključke do kojih smo tada došli i predstavi koncept Plana integriteta za političke partije, kao korisni mehanizam za unapređenje borbe protiv korupcije u Srbiji.

 

Predstavnica Konrad Adenauer fondacije, Aleksandra Popović otvorila je ovaj skup, istakavši značaj unapređenja integriteta političkih partija za demokratizaiju srpskog društva. Osvrt na glavne nalaze istraživanja o integritetu političkih partija napravili su Zoran Gavrilović i Jelena Milunović ispred Biroa za društvena istraživanja, kao i izneli preporuke za unapređenje integriteta ovih političkih subjekata. Skup je moderirao Pavle Dimitrijević, Biro za društvena istraživanja.

 

Preuzmite ppt prezentaciju rezultata istraživanja o integritetu političkih partija, kao i preporuka za unapređenje ove oblasti: Integritet politickih partija u Srbiji – Zoran Gavrilovic

 

Preuzmite ppt prezentaciju nalaza analize sadržaja programa i statuta političkih stranaka u Srbiji: Nalazi analize sadrzaja – Jelena Milunovic

 

Preuzmite sumarni prikaz nalaza i preporuka: Press kit – BIRODI-KAS, 8.12.2014

 

 

 

 

Share this post


Pretraži