BIRODI: Velika većina gradova u Srbiji su stubovi sprečavanja borbe protiv korupcije i EU integracija Srbije, Beograd i Niš su kolovođe!

BIRODI: Velika većina gradova u Srbiji su stubovi sprečavanja borbe protiv korupcije i EU integracija Srbije, Beograd i Niš su kolovođe!

Prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije u prvom kvartalu 2024.godine 16 od ukupo 28 gradova, nemaju antikorupcijska tela, iako su sve lokalne samouprave bile u obavezi da do 2017. godine po Akcionom planu za Poglavlje 23 usvoje lokalne antikorupcijske planove i formraju nezavisna antikorupcijska tela sastavljena od građana sa integritetom. Time bi u gradovima Srbije nastale fabrike integriteta, bez kojih nema održivog socio-ekonomskog razvoja ni gradova, a ni države Srbije.
Bor, Valjevo, Zaječar, Jagodina, Kikinda, Kraljevo, Lesakovac, Loznica, Novi Pazar, Pančevo, Pirot, Smederevo, Sremska Mitrovica i Čačak predvođeni Beogradom ,kao glavnim gradom i Nišom, gde je model borbe protiv korupcije na lokalu nastao i postao deo antikorupcijskog sistema postali su mesta u kojima se vrši opštrukcija borbe protiv korupcije za šta su neki od gradonačenika nagrađeni novim mandatima.
Pozivamo novoformirane gradske skupštine da se ne plaše građana sa integritetom, već da shodno usvojenim lokalnim antikorupcijskim planovima, odnosno meri broj 2.2.10.31 formraju nezavisna antikorupcijska tela i time otkoče ne samo borbu protiv korupcije, već i proces evropskih integracija koji je bez antikorupcije nezamisliv.

Share this post


Pretraži