Primeriti promociju vakcinacije fazi vakcinacije u Srbiji!
02
April
2021

Očito je da je zahvaljujući prisutnosti broja vakcina, najveći broj onih građana koji su u nuždi zbog rizika od komplikacija zbog obolevanja od COVID 19 primio neku od vakcina.
Očito je da je na redu za vakcinaciju najveći deo populacija koja nije u moraju ili smatra da nije pod moranjem da primi vakcinu.
Taj deo populacije pre svega traži više informacije i objašnjenja značaja vakcinacije, sastava, efikasnost, eventualnih posledica, trajanja, načina spravljanja, odnosno
kako oni svojim vakcinisanjem pomažu sebi, ali i pripadnicima ranjihivih grupa kada je u pitanju COVID 19, a članovima njihovih porodica, kolega ili prijatelja.
Analiza sadržaja medijske komunikacije na temu vakcinacije i istraživanje razloga (ne)vakcinisanja građana pokazuje da imamo komunikacijski karambol.
Umesto odgovara na dileme i argumentaciju protiv vakcinacije čime bi se povećala motivisanost za vakcinisanje, nadležni kao komunikatori se bave hvaljenjem brojem nabavljenih vakcina i
brojem vakcinisanih.
Rezultat takve “komunikacione strategije” upitnost u pogledu obezbeđenja kolektivnog imuniteta, jer broj vakcinisanih ne prati raspoloživost vakcina.
Iz tog razloga predlažemo da RTS pre dnevnika u 19.30 organizuje emisiju u koji bi stručnjaci iz relevatnih profesija odgovarali na pitanje građana koji su u dilemi oko vakcinacije.
Pitnaja bi mogla da se postave e-meilom ili pozivom na telefon u redakciju RTS-a.
Tako bi kampanja za vakcinisanje bila u funkciji povećanje znanja i informisanosti nevakcinisanog dela stanovništva, odnsono sprečila širenje netačnih informacija i stereotipa o vakcinama i vakcinaciji kao procesu.
BIRODI je pokrenuo online anketu koja služi analizi motivacije za i protiv vakcinacije građana Srbije sa idejom da ih deli svima koji izaze potrebu za rezultatima naše ankete. Anketa ima komunikativnu ulogu, a to znači da je prevoshodni cilj utvrđivanje razloga što građani Srbije (ne) žele da se vakcinišu, a ne u kojoj meri!

@ 02.04.2021
  • 140 View
  • Komentari su onemoguceni.