Gradovi protiv kumulacije funkcija

Gradovi protiv kumulacije funkcija

Sprečavanje nagomilavanja funkcija, poslava i ovlašćenja funkcionera predstavlja značajan napredak u borbi protiv korupcije, kažu iz ove agencije. Tim povodom nastala je ideja za realizaciju projekta GRADOVI PROTIV KUMULACIJE FUNKCIJA, koji sprovode Lokalni antikorupcijski forum I Biro za društvena istraživanja.

 

Oko 150 funkcionera grada Niša i pet gradskih opština biće obuhvaćeni istraživanjem o broju i obimu funkcija, poslova i ovlašćenjaa koje se obavlja u okviru projekta GRADOVI PROTIV KUMULACIJE FUNKCIJA.

 

Cilj projekta je, kako kažu, sprečavanje kumuliranja funkcija koje obezbeđuju moć, privilegije, ovlašćenja i primanja što stvara prostor za koruptivno ponašanje.

 

Projektom je predviđeno i pravno i institucionalno reagovanje na konkretne zakonski nedozvoljeno nagomilavanje funkcija, tako što će projektno angažovani pravni savetnik reagovati i ova pitanja regulisati kod nadležnoh organa, organizacija i tela.

 

Izvor: http://ntv.rs/poceo-projekat-gradovi-protiv-kumulacije-funkcija/

Share this post


Pretraži