BIRODI podneo prijavu Savetu REM-u zbog teksta Olivere Zekić u Informeru!

BIRODI podneo prijavu Savetu REM-u zbog teksta Olivere Zekić u Informeru!

BIRODI je dostavio prijavu u formi predstavke Savetu REM-a u kojoj je zatražio da se ovo telo izjasni da li je Olivera Zekić u autorskom tekstu
u Informeru, u kojem je izvršnog direktora BIRODI-a, Zorana Gavrilovića, okarakterisala osobom koja ima deluzije čime je prekršila članove 1 i 2 Kodeksa članova Saveta REM-a.

Nazivanje deluzijom nalaze BIRODI monitoringa izveštavanja pružalaca medijskih usluga, čiji rezultati se poklapaju da nalazima ODHIR-a, Privrednog nadzornog tela kao i organizacija koje monitorišu medije u Srbiji, predstavlja čin etiketiranja od članice Saveta REM-a, koja nema stručno znanje za oblast psihijatrije. Zato Savet-a REM-a ima obavezu da sankcioniše svako ponašanje koje je suprotno Kodeksu ovog tela i pokaže da je bilo kakvo etiketiranje bilo koga i od bilo koga neprihvatljivo.

Izostanak sankcionisanja govora člana/članice Saveta REM-a u kojem umesto stručne i argumentovane rasprave na temu rada REM-a su prisutne etikete predstavlja saučesništvo u stvaranju ambijenta u kojem će neka osoba pomisliti da je prihvatljivo crtanje kukastog krst na zgradi potpredsednika REM-a.

BIRODI će nastaviti sa praksom izrade analiza, koje se zasnivanju na međunarodno uporedivoj metodologiji, kao jedini osnov argumentovane i stručne rasprave o stanju
medija i medijske regulacije u Srbiji.

Share this post


Pretraži