Institucije, a ne partije da odlučuju o smenama javnih funkcionera!

Institucije, a ne partije da odlučuju o smenama javnih funkcionera!

Povodom učestalih pojava da se na osnovu partijskih naloga i unutarpartijskih obračuna smenjuju funkcioneri u lokalnim samoupravama koji podržavaju antikorupcijske aktivnosti (najnoviji slučaj smene člana Gradskog veća za privredu i finansije u Somboru), Biro za društvena istraživanja (BIRODI) upozorava sve stranke u Srbiji da se pravni poredak i sistem ne može „poništiti“ partijskim „presuđivanjem“ i donošenjem odluka da li su pojedinci prekršili zakon ili ne, već da to mogu učiniti samo odgovarajući državni organi.

 

Posebno ističemo da je prisutna pojava smena pojedinaca koji su podržali i/ili pokrenuli antikorupcijske mere u lokalnim samoupravama i da se ta praksa posle Niša (opstrukcija rada i sistematsko izolovanje iz Demokratske stranke Gradske većnice Biljane Jovanović koja je pokrenula proces izrade Lokalnog plana i kasnije LAF-a u Nišu u prethodnom mandatu, zatim izbacivanje iz Srpske Napredne Stranke Ljubivoja Slavkovića, zamenika gradonačelnika koji je koordinirao ispred Grada Niša ponovno osnivanje Lokalnog antikorupcijskog foruma LAF) nastavlja i u Somboru, smenom Siniše Todorovića, člana Gradskog veća za privredu i finansije, koji je pokrenuo antikorupcijske aktivnosti i inicirao predstavljanje procesa izrade lokalnih planova za borbu protiv korupcije u Somboru (prezentacija u Gradskoj upravi održana 4. Novembra).

 

Navedeni slučajevi ukazuju na činjenicu da se u Srbiji odluke idalje donose u okviru partija, dok su institucije sistema samo puki sprovodioci unapred „dogovorenih“ aktivnosti.I pored događanja u Nišu i Somboru, BIRODI će nastaviti sa aktivnostima na polju podrške radu Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF Niš) i sa daljim procesom izrade lokalnog plana za borbu protiv korupcije u Somboru, koji će biti koordinisan sa procesom realizacije mera iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) će takođe u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti da podržava sve antikorupcijske inicijative na lokalnom nivou, kao i da pruža podršku pojedincima, organizacijama i strukovnim udruženjima koja u svojim aktivnostima insistiraju na primeni antikorupcijskih mera i suzbijanju pojave korupcije.

Share this post


Pretraži