Ministarstvo pravde da promeni naziv svoje aktivnosti i ne stvara zabunu u vezi Lokalnog Antikorupcijskog Foruma (LAF)

ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde da promeni naziv svoje aktivnosti i ne stvara zabunu u vezi Lokalnog Antikorupcijskog Foruma (LAF)

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ukazuje na činjenicu da je Ministarstvo pravde svoj događaj u Nišu, gde je nastao i postojao Lokalni antikorupcijski forum (LAF), prvo gradsko antikorupcijsko telo u Srbiji, nazvalo Antikorupcijski forum, a da BIRODI i članove LAFa, koji su stvorili brend LAF-a, nisu pozvali da pitaju za saglasnost ili da budu gosti na događaju.

Na ovaj način je naziv, koji je u Srbiji postao sinonim za telo sa integriteom u borbi protiv korupcije  na lokalnom nivou, iskorišćen za događaj kojem su prisustvovali oni koji ili nemamaju antikorupcijski integritet ili su neuspešni u borbi protiv korupcije.

Na taj način Ministarstvo pravde uvodi zabunu i urušava brend “Lokalni antikorupcijski forum (LAF)”, te molimo Ministarstvo pravde da promeni ime svog događaja.

Ako treba pomoć i smišljanju naziva događaja stojimo na raspolaganju.

Inače, ovo nije prvi put da Ministarstvo pravde bez konsultacijama sa autorima antikorupcijskih rešenje koristi njihova resenja.

Tako je u novom nacrtu Zakona o sprečavanju korupcije preuzet model izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije (novi ime Agencije za borbu protiv korupcije) putem konkursa na osnovu kriterijuma, baš na isti način na koji je biran LAF Niš kako je osmislio BIRODI.

BIRODI će nastaviti da proizvodi rešenja za društvene probleme i daruje društvu, ali njihovo korišćenje ne sme biti predmet loše primene.

Share this post


Pretraži