Monitoring medija za bolji kvalitet izveštavanja

Monitoring medija za bolji kvalitet izveštavanja

Pavle Dimitrijević iz Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, izjavio je za Jutarnji program da je u toku monitoring medija u vezi sa izborima na Kosovu.

Dimitrijević ističe da su u fokusu monitoringa lokalni izbori i kako mediji izveštavaju o predizbornoj kampanji.

”Pratimo medije na srpskom jeziku na teritoriji Kosova, takođe nadgledamo na koji način mediji iz Srbije prenose informacije koje se odnose na samu kampanju i sve ono što se dešava sa izborima. I tu ćemo praviti poređenja koje su razlike u načinu izveštavanja i zastupljenosti aktera u izbornoj kampanji“, kaže Dimitrijević.

Prema rečima Dimitrijevića, praćenje medija je počelo 7. oktobra i trajaće dva meseca. Prate se centralne informativne emisije i emisije koje imaju za temu izbore.

On naglasio da Biro nema ingerencije da kažnjava u slučaju nepravilnosti prilikom izveštavanja, već da je njegova funkcija svetodavna i da će se sve eventualne nepravilnosti rešavati kroz razgovor sa novinarima i urednicima i na taj način pokušati da poprave kvalitet izveštavanja.

 

Izvor: http://www.rtklive.com/rtk2/?cid=1&newsId=80339&mf5&m8!z-5gKwpN21*f#15ePz*ds0Z2%23d022Z!qCiZ)x77@Maxef%5Ex0Ame7cQPe-5RpcU3=8Q7t4&7i7%5EJ/$tkdiQ0x_ZU6F-)33&c

 

Share this post


Pretraži