Odbornici OUT, integritet i borba protiv korupcije IN

Odbornici OUT, integritet i borba protiv korupcije IN

Prihvacen predlog BIRODI-a da se lokalna tela biraju po proceduri koja se bazira na integritetu i antikoruptivnom aktivizmu, civilno društvo sa Agencijom za borbu protiv korupcije pravi lokalne planove za borbu protiv korupcije.

 

U petak, 18. jula, u Ministarstvu pravde je održan sastanak kojem su prisustvovali Mirjana Mihajlovic iz Ministarstva pravde iz ministarstva, predstavnici Stalne konferencije gradova i opština i Zoran Gavrilovic iz i Biroa za društvena istraživanja (BIRODI). Na sastanku je razmatran predlog BIRODI-a koji se odnosi na delo Akcionog plana za sprovodenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u delu o politickoj korupciji predvideno osnivanje stalnih radnih tela za borbu protiv korupcije ciji bi clanovi iskljucivo bili odbornici.

Polazeci od stava da se lokalni nivo borbe protiv korupcije ne odnosi samo na borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi, vec za cilj ima da unapredi integritet i poveca legitimit borbe protiv korupcije, gde se kao institucionalni okvir koristi lokalna samouprava, tacnije skuština kao vrhovni organ vlasti na lokalu, koja je osnivac antikorupcijskog tela, BIRODI je zatražio da lokalno telo za borbu protiv korupcije može biti sastavljeno iskljucivo od clanova koji imaju integritet i antikoruptivni aktivizam cime bi se formirao treci krug antikorupcijske zajednice. Prvi su regulatirna tela, drugi su državni organi ublasti pravosuda i državne uprave na republickom i lokalnom nivou i treci, civilno društvo,mediji i gradani.

Na sastanku je usvojeno:

  • Predlog BIRODI-a da nije potrebno menjati Zakon o lokalnoj samoupravi kako bi se uspostavilo telo za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, jer za kvalitet rada takvog tela nije od presudnog znacaja njegov pravni status, vec integritet koji nastaje kao posledica sprovodenja antikorupcijskih aktivnosti koje su definisane u lokalnom planu za borbu protiv korupcije;
  • Predlog  BIRODI da je neprihvatljivo da u lokalnim telima za borbu protiv korupcije budu iskljucivo odbornici kao jedini clanovi, odnosno prihvacen je stav da integritet i dokazan antikoruptivni aktivizam budu glavni kriterijumi za izbor clanova, što ce biti konkretizovano u izradi modela lokalnog plana za borbu protiv korupcije koji prema Akcionom planu treba da u saradnji za Stalnom konferecijom gradova i opština i organizacijama civilnog društva uradi Agencija za borbu protiv korupcije. Ovaj stav BIRODI-a je podržan od Stalne konferecije gradova i opština;

Na ovaj nacin su stvoreni uslovi da Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji saorganizacijama koje vec imaju iskustva u uspostavljanju antikoruptivnih mehanizama, a pre svega Partneri za demokratske promene, Toplicki centar za demokratiju i ljudska prava i BIRODI, kao i Stalna konferecija gradova i opština kao reprezenta lokalnih samouprava izrade najbolji moguci model koji ce biti u funkciji proativnog pristupa u borbi protiv korupcije, a to znaci unapredenje primene antikorupcijskih zakona ukljucujuci vecu kažnjivost koruptivnog ponašanja, maksimalana pristupacnost antikorupcijske borbe ukljucujuci podršku uzbunjivacima i žrtvama korupcije, zatim unapredenje integriteta kod svih aktera u gradovima i opštinama u Srbji  kao i unapredenje transparetnosti, odgovornosti i dobre uprave na nivou uprava gradova i opština.

I na kraju, koji predstavlja pocetak, želimo javno da izrazimo zahvalnost organizacijama civilnog društva koje su podržale našu inicijativu i na taj nacin doprineli da se spreci usvajanje rešenja koje sigurno ne bi doprinelo borbi protiv korupcije u gradovima i opštinama:

1. Dijalog Valjevo

2. NVO Ofer Bujanovac

3. Narodni parlament Leskovac

4. Sretenje Pozega

5. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

6. Portal Pištaljka

7. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

8. Media i reform centar Nis

9. Partneri za demokratske promene Srbija

10. Udruženje Info Centar Brus

11. Nacionalna koalicija za decentralizaciju

12. Srbija u pokretu

13. Nezavisni sindikat radnika kulture AP Vojvodina

14. Zajecarska inicijativa

15. Regionalna gradanska unija Požarevac

16 Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS)

17. Centar za istraživanje u politici Argument Prijepolje

18. Centar za razvoj Srbije

19. Centar za razvoj gradanskog društva PROTECTA

20. Anti – kriminalna akcija – ACRIMA mreža

21. Centar za demokratske aktivnosti Lebane

22. Društvo protiv korupcije DRPKO Zrenjanin

 

Biro za društvena istraživanja ce u najkracem mogucem roku sve organizacija pozvati na stvaranje Koalicije za monitoring primene Akcionog plana za sprovodenje Nacionalne strategije.

 

 

Share this post


Pretraži