Počinje antikorupcijska revolucija na nivou gradova Srbije – građani sa integritetom vode borbu protiv korupcije

Počinje antikorupcijska revolucija na nivou gradova Srbije – građani sa integritetom vode borbu protiv korupcije

Početkom primene Modela lokalnih antikorupcijskih planova na nivou gradova u Srbiji, kao obaveze iz Poglavlja 23, počinje svojevrsna antikorupcijska revolucija.

Naime, na nivou gradova će biti osnovana antikorupcijska tela sastavljena od članova sa integritetom (građana, stručnjaka, novinara, profesora, aktivista, uzbunjivača) koja će kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mera iz lokalnog antikorupcijskog plana.

Na ovaj način se stvara antikorupcijska koalicija koja treba da doprinese boljoj primeni antikorupcijskih zakona, razvoju profesionalnog i ličnog integriteta, zaštiti uzbunjivača, tj. stvaranju antikorupcijske koalicije koja treba borbi protiv korupcije dati legitimitet koji do sada nije imala.

Ovaj model tela je plod prakse koju je Biro za društvena istraživanja osmislio i testirao u Nišu, u formi LAFa u proteklih sedam godina. Rezulatati LAF Niš su bili preporuka da i u Srbiji se uspostavi sistem za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština, kao što postoji u Nemačkoj, Holandiji, SAD, Austraijli.

Pošto Agencija za borbu protiv korupcije nema resurse i nadležnosti podršku i evaluciju primene lokalnih antikorupcijskih planova (!?), BIRODI će organizovati podršku u izradi i primeni lokalnih antikorupcijskih planova svim lokalnim samoupravama koje to žele u skladu sa svojim mogućnostima.

Prednost će imati oni gradovi koji žele da suštinski uvedu ovu promenu.

Takođe, BIRODI će organizovati sistem evalucije, kako bi nadomestio izostanak monitoringa sprovođenja i efekata.

BIRODI poziva sve lokalne medije, nevladine organizacije, strukovna udruženja sindikate, akademske institucije, a posebno građane i građanke da iskoriste ovu priliki da svoje gradove oslobode od korupcije, bilo predlaganjem članova u tela, bilo monitorisanjem procesa.

Share this post


Pretraži