Predstavljeni nalazi BIRODI/KAS istraživanja o integritetu političkih partija

Predstavljeni nalazi BIRODI/KAS istraživanja o integritetu političkih partija

Fondacija Konrad Adenauer, predstavništvo u Beogradu (KAS) i Biro za društvena istraživanja (BIRODI) u petak 31. oktobra održali su okrugli sto „Borba protiv korupcije u Srbiji: Uloga političkih institucija“.  Povod ovog skupa bilo je predstavljanje i razmatranje rezultata istraživanja o postojećim mehanizmima političkih partija za borbu protiv korupcije koje je iz podršku KAS sproveo BIRODI.

 

KAS i BIRODI su, kroz razgovore, intervjue, ankete sa predstavnicima političkih stranaka i stručnjaka za politička i pravna pitanja, istraživali koji su to nedostaci u propisima koji regulišu rad političkih stranaka i unutrašnju organizaciju i rad stranaka, kao i nedostatke u političkoj, normativnoj i izbornoj sferi koje je neophodno unaprediti i učiniti efikasnim instrumentima u borbi protiv korupcije. Istraživanjem su zabeležena i iskustva političkih stranaka u njihovom delovanju i organizovanju, kao i antikorupcijske mere i mehanizmi koje primenjuju u svom funkcionisanju.

 

Skup je okupio predstavnike političkh partija, institucija, organizacija civilnog društva,  kao i eksperte u ovoj oblasti koji su nakon predstavljanja rezultata, zajednički razmatrali  predloge o načinima na koje se integritet političkih stranaka može i treba unaprediti, kao jedan od važnih preduslova za uspešnu borbu protiv korupcije u Srbiji.

 

Značaj ovog poduhvata ispred Fondacije Konrad Adenauer istakla je Aleksandra Popović, dok su projekat „Borba protiv korupcije u Srbiji: Uloga politickih institucija“ i rezultate istraživanja predstavili Zoran Gavrilović i Jelena Milunović ispred Biroa za društvena istraživanja. Skup je moderirao Pavle Dimitrijević, Biro za društvena istraživanja.

 

Preuzmite ppt prezentaciju nalaza istraživanja: Integritet političkih partija u Srbiji

 

 

Share this post


Pretraži