Drugi prikaz rezultata online longitudinalnog istraživanja javnoog mnjenja u vreme epidemije COVID-a 19

COVID 19

Drugi prikaz rezultata online longitudinalnog istraživanja javnoog mnjenja u vreme epidemije COVID-a 19

U okviru monitoringa javnosti u vreme epidemije CODIV-a u Srbiji, Biro za društvena istraživanja predstavlja Drugi presek rezultata online longitudinalnog istraživanja koje će biti sprovođeno tokom trajanja epidemije u Srbiji.  Za potrebe istraživanja koriste se uzorci koji se ne zasnivaju na teoriji verovatnoće:

– prigodan (građani koji učešćem u istraživanju žele da izraze svoj stav)
– grudva uzorak (širenje upitnika od strane učesnika ankete ka drugim potencijalnim učesnicima ankete)
U istraživanju je do sada učestovalo 345 ispitanika. Praćenje realizacije uzorka i rezultata možete pratiti na linku

Glavni nalazi istraživanja

Broj ispitanika koji su anketu populili smanjio, ali povećao broj onih koji samo gledaju nalaze istraživanja, a ne učestvuju u anketi.

U odnosu na prvi presek, u drugom preseku nema promena po pitanju rezultata:

– Građani se informišu kombinovanjem TV kanala i Interneta, odnosno informisanjem i samoinformisanjem.

– Učesnici istraživanja su zadovoljni snabdevanjem robom u prodavnicama, informacijama o virusu COVID 19 i gde se mogu obratiti za potrebnu lekarsku pomoć, sadržajem mera Stručnog tima Vlade Srbije i njihovim sprovođenjem, ali i solidarnošću u društvu.

– Učesnici istraživanja nisu zadovoljni: prisutnošću političkih i ekonomskih zloupotreba epidemije COVID 19, ostvarivanjem svojih prava, ali i snabedevenošću apoteka lekovima i medicinskim pomagalima.

– Kao glavne borce protiv epidemije virusa CODIV-a 19 od strane anketiraih se vide: lekari, zdravstvene ustanove, Stručni tim Vlade Srbije, epidemioloz koji su prisutni u javnosti, vojska, policija, škole ali i sami građani. Učesnici istraživanja vide da postoji sistemska borba protiv virusa COVID-19.

– Od ministarstava, prema mišljenju učesnika ankete, najveći doprinos do sada su dali: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

– Najveći broj ispanika smatra da će Srbija uspeti da se izbori sa epidemijom COVID-a 19 sa prosečnim brojem obolelih i umrlih.

– Najveći broj ispitanika očekuje da će epidemija trajati do druge polovine maja, dok svaki četvrti ispitanik ne može da napravi tu procenu.

– Svaki peti učesnik istraživanja smatra da će epidemija COVID-a 19 uticati na njegov gubitak posla.

– Najveći broj ispitanika očekuje kraj epidemije u Srbiji u periodi od 15. do 30. maja.

– Učesnici istraživanja:

o Podržavaju pomoć države privredi,
o Podržavaju novčanu pomoć radnicima,
o Ne podržavaju nacionalizaciju privatne svojine za potrebe borbe protiv epidemije COVID-a 19 i
o Ne podržavaju suspendovanje ili ukidanje socijalnih mreža.

Anketu možete popuniti ovde, a rezultata istraživanja možete pratiti uživo,

 

Share this post


Pretraži