Ministri nisu partijski delegati

Ministri nisu partijski delegati

Povodom nastupa ministara i drugih zvanicnika Vlade i Skupštine Srbije u medijima na temu rekonstrucije Vlade Srbije

Uvesti jasan sistem evaluacije rada i odgovornost ministara prema Vladi i Skupštini Srbije!

Biro za društvena istraživanja smatra da se pitanje rekonstrukcije sastava Vlade Srbije ne sme upotrebljavati u dnevno – politicke svrhe ili za unutarstranacka odmeravanja, vec mora biti plod jasnog sistema merenja postignutih rezultata ministarstava za šta trenutno ne postoje uslovi, jer nisu svi aktuelni ministri predstavili programe rada i vremenski okvir u kojem ce ostvariti rezultate koji bi bili konkretizacija programa vlade. Imajuci u vidu stanje demokratije u Srbiji i integritet institucija, kljucna zamerka ovakvom nacinu rekostrukcije je iskljucivanje Skupštine Srbije iz procesa, u cijoj nadležnosti je kontrola izvršne vlasti. Konkretno, to bi znacilo, ma koliko bilo „pro forme“, da ministri imaju mogucnost da pred odgovarajucim skupštinskim odborima ili na posebnom zasedanju predstave izveštaje o radu o cemu bi se izjasnili oni koji su ih birali, a to su poslanici Skupštine Srbija.

Umesto ovakvog, na demokratskim principima zasnovanog, procesa rekonstrukcije Vlade, suoceni smo sa partijskim „kadriranjem“ u kome se kao evaluatori i sastavljaci buduceg kabineta javaljaju lideri i vrhovi stranaka koji na tajnovitim mestima dogovaraju o novoj „podeli karata“, a da pri tome ne postoji odgovor na pitanja: Zašto se radi rekostrukcija? Koji su to ministri koji nisu ostvarili plan? Zašto poslanici Skupštne Srbije ne ocene rad ministara?

Zato Biro za društvena istraživanja smatra da je za unapredenje demokratije u Srbiji najbolje rešenje ono koje u sebi sadrži „polaganje racuna“ ministara Skupštini Srbije i Vladi u jasnoj proceduri i u vremenskom okviru koji ce omoguciti ministrima da ostvare svoje programe. U suprotnom, najviši organ vlasti se pretvara u „držaca pecata“ koji overava odluke nosilaca vaninstitucionalne (politicke) moci, politickih lidera i vrhovnih organa politickih stranaka, ministri postaju partijski delegati koji odgovaraju politickim strankama, a ne predstavnici gradana u Skupštini Srbije.

Pozivamo predsednika Skupštine Srbije da u okviru svoje nadležnosti i uticaja inicira raspravu u Skupštini Srbije u kojoj bi ministri izložili svoje cetvorogodišnje planova i ostvarene rezultate u proteklih godinu dana. Smatramo da bi ovakav cin, ma koliko bio formalnog karatera, bio put ka jacanju uloge parlamenta u delu kontrole izvršne vlasti, bez koje nema demokratskog politickog sistema

Share this post


Pretraži