REM nagradio televizije koje su deo industrije populizma!

REM nagradio televizije koje su deo industrije populizma!

Izveštaji ODIHR-a tokom posmatračkih misija o izbornom procesu od 2016. godine u kojima se navodi da su televizije sa nacionalnim pokrivanjem u Srbiji pod kontrololom vlasti i da se o njoj na ovim televizijama izveštavaju pozitivno. Ovo je ukazao i Savet za borbu protiv korupcije u izveštaju o medijima iz 2015. godine, analize BIRODI-a, kao i nalazi Službe za nadzor i analizu samog REM-a za nisu bili dovoljni da Savet REM-a donese odluku koja će ove televizije staviti na klupu za kandidate za petu frekvenciju. Naprotiv, one su dobile nagradu za ono što su u proteklih osam godina bili, šrafovi u industiji populizma na šta ukazuju monitorinzi medija i istraživanja publike koje sprovodimo od 2012. godine, koje kao relavatne smatra akademska i stručna zajednica, ali organizacije koje se bave integritetom izbornog procesa kao sto su ODIHR i Venecijanska komisija.

Kako bismo sagledali ambijent u kojem je sproveden važno je imati na umu da je predsednik Republike Srbije je koristio svoje medijske nastupe da suprotno svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, a ne koristeći prava koja ima kao građanin i javni funkcioner u slučaju eventualnih kršenja njegovih prava od strane medija, vrši javno omalovažavanje i etiketiranje nekih od učesnika konkursa što je za posledicu moglo da ima uticaj na članove Saveta REM-a, koji su izabrani kao članovi Saveta REM-a od skupštinske većine čiji je on predsednik partije.

Podsećamo javnost Srbije da je ovu odluku donelo telo, koje od 2014. godine radi u nezakonitom stanju, jer svoje interne akte nije usaglasio sa aktuelnim Zakonom o elektronskim medijima po članu 115 u roku od 90 dana.

Share this post


Pretraži