Suspendovati fudbal u Srbiji i/ili država i UEFA da uvedu red u rad saveza i klubova

Suspendovati fudbal u Srbiji i/ili država i UEFA da uvedu red u rad saveza i klubova

Imajući u vidu najnovija dešavanja koja su obeležila početak nove sezone fudbalskog takmičenja u Srbiji, kao i činjenicu da se iz godine u godinu ponavljaju isti ili još gori scenariji „lova u mutnom“ i medijskih „obračuna“, dok se na terenu dešavaju u najmanju ruku sporni događaji/ishodi koji nedvosmisleno dovode u pitanje integritet i regularnost takmičenja, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) zahteva od državnih organa Republike Srbije i Fudbalskog saveza Srbije da što hitnije sprovedu jasne i direktne mere u cilju „uvođenja fudbala“ u zakonske okvire, uključujući i donošenje neophodnih zakonskih propisa koji bi regulisali rad i vlasništvo klubova.
Ukoliko to nije moguće uraditi u najhitnijem mogućem roku, na šta ukazuju ranije izjave premijera Vlade Republike Srbije , BIRODI predlaže suspendovanje fudbalskog takmičenja u Srbiji na neodređeno vreme, dok se navedena pitanja ne reše.
U ovakvom ambijentu i na ovakav način sportska igra zvana fudbal gubi svaki smisao i sa stanovišta rada u sportu i sa stanovišta publike. Istovremeno, sportski uspesi na reprezentativnom nivou gube smisao i postaju potpuno nebitni, pored ovakvog funkcionisanja fudbalske igre u „domaćim“ okvirima koja je potpuno izgubila legitimitet gledalaca, a obeležena korupcijom, „lovom u mutnom“ i političkim „spašavanjem“ dugova, medijskim prepucavanjima najgore vrste, kao i mnogim drugim radnjama „na ivici“ zakona.
Neke od najhitnijih mera koje se moraju sprovesti u cilju povratka integriteta u rad i funkcionisanje klubova i takmičenja u Srbiji su:
  • Da državni organi izađu u javnost sa konkretnim podacima i izveštajima o sprovedenim istragama u Crvenoj Zvezdi i Partizanu;
  • Država da što pre definiše zakonski okvir za rad i delovanje klubova (usvajanje odgovarajućih propisa i sprovođenje svojinske transformacije klubova);
  • Da fudbalski klubovi iz upravljačkih struktura smene sve osobe protiv kojih se vode krivični postupci iz različitih oblasti;
  • Pozvati UEFA da sprovede istragu o načinu rada i delovanja Saveza, klubova i takmičenja i pomogne na svaki mogući način u uspostavljanju jasnih standarda i kriterijuma rada klubova i samog takmičenja;
  • Državni organi da pruže punu podršku i istragama UEFA i realizaciji UEFA preporuka
  • Da javna preduzeća, nadležna ministarstva i lokalne samouprave objave javno na svojim sajtovima ugovore o donacijama i sponzorstvima sa sportskim klubovima, kako bi se demistifikovala uloga javnih preduzeća, nadležnih ministarstava i lokalnih samouprava u finansiranju fudbalskih klubova;
  •  Da prilikom predstojeće izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije se propiše obaveza da sportski klubovi koji dobijaju novac iz javnih izvora moraju da imaju svoje planove integriteta, bez kojih dobijanje sredstava neće biti moguće;
  • Da ministarstvo za sport donese sveobuhvatni plan za borbu protiv korupcije u sportu, koji će uključiti i ono što je definisano Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije;
  • Biro za društvena istraživanja (BIRODI) će pokrenuti Ligu integriteta koja će imati za zadatak da utvrdi nivo netransparentnosti, diskrecionih ovlašćenja, odsustva polaganja računa i ukupne korupcija na nivou sportskih klubova i saveza.
U Beogradu, 21.07.2015.

Share this post


Pretraži