CLJP Niš i BIRODI – Udruženi u borbi protiv partokratije

CLJP Niš i BIRODI – Udruženi u borbi protiv partokratije

Povodom inicijative Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša koji je pozvao oštećene u postupku izbora osam zaposenih u Gradskoj opštni Medijana na pokretanje postupka pred Poverenikom za ravnopravnost, Centar za ljudska prava Niš i Biro za društvena istraživanja podržavajući ovu inicijativu smatraju da je ovo prilika da se preseče lanac na kome počiva partokratija.

 

Partokratija kao sistem diskriminacije i korupcije opstaje kršeći prava svih građana Niša i Srbije koji su van političkih partija ili nisu u porodičnim, poslovnim ili nekim drugim vezama sa partijskim kadrovicima na čelu javnih institucija.

 

U konkretnom slučaju nisu samo oštećeni učesnici simuliranog konkursa već svi građani Niša i Srbije, te bi reakcija građana, medija, organizacija civilnog društva na nvou Niša i Srbije bila dokaz da se građani ne dele na one koji su deo partokratije i one koji ćute i čekaju svoj red da postanu deo iste.

 

Otpor partokratiji je otpor zarobljavanju gradova i države, odnosno započinjanje  procesa njene deaktivacije.

 

Zato očekujemo da neposredne žrtve, njih 210, pokrenu postupak pred Poverenikom za ravnopravnost, a da im ostali akteri u Nišu i Srbiji budu saborci, jer se radi o borbi za opštu stvar od javnog interesa.

 

BIRODI i Centar za ljudska prava Niš pozivaju i ostale nadležne institucije, Agenciju za borbu protiv korupcije, nadležno tužilaštvo i inspekcije da ispitaju ovaj slučaj i tako pokažu da rade u interesu građana koji ih plaćaju, a ne partokratije.

 

U Nišu,

1.09.2014.god

Share this post


Pretraži