BIRODI na Međunarodni dan uzbunjivača pokreće kampanju zaštite uzbunjivača tokom izbora
24
March
2017

Povodom Prvog međunarodnog dana uzbunjivača, 24. marta, koji je inicirala Koalicija za zaštitu uzbunjivača na prostoru Jugoistočne Evrope, a čiji je osnivač Biro za društvena istraživanja (BIRODI) kao organizacija iz Srbije, ukazujemo na sledeće kada je u pitanju položaj uzbunjivača u Srbiji:

  • Srbija je usvojila Zakon o zaštiti uzbunjivača, kojim je stvorila zakonski okvir u delu internog, spoljnjeg i uzbunjivanja javnosti;
  • Postojeći zakonski okvir ima manjkavosti u delu internog uzbunjivanja (osobe za prijem uzbunjivača se biraju od strane rukovodećih organa, bez jasni kriteijuma, nemaju tehničke uslove za rad, odnosno proces prijema informacije od uzbunjvača ne garatnuje zaštitu identiteta);
  • Postoji potreba da zakonski omogući da u ulozi uzbunjivača mogu biti i pravna lica;
  • Takođe, postoji potreba da se regulatornim telima u oblasti borbe protiv korupcije, zaštite prava građana, slobodnog pristupa i zaštite podataka o ličnosti da nadležnosti u delu pravne zaštite, pshihosocijalne podrške uzbunjivačima. Pravna i medijska podrška uzbunjivačima, koju pružaju organizacije civilnog društva mogu biti samo dodatak i korekcija, ali ne i zamena.
  • Izostanak kažnjivosti onih na koje uzbunjivači ukazuju, uz prisutnost odmazde, destimulišu izbunjivanje, jer prema istraživanjima BIRODIa jasno pokazuju da su kažnjavanje onih na čije zloupotrebe ukazuju uz zaštitu od odmazde i društveno priznanje predstavljaju tri glavna motiva.
  • Pored nekažnjivosti, negativan ambijent za uzbunjivanje u Srbiji stvara medijska situacija, odnosno stav samih građana koji u 50% slučajeva podržavaju stav da „ Danas nije pametno govoriti ono što mislis“. Ova vrsta građanske autocenzure smanjuje spremnost građana na uzbunjvanje

U želji da približimo građanima značaj i korist od uzbunjivanja, BIRODI je na portalu www.integrist.net omogućio svima da prijave sve one koji koji u procesima organizovanja i sprovođenja izbora čine zloupotebe.

@ 24.03.2017 | Tags:
  • 811 View
  • Komentari su onemoguceni.