BIRODI: Pozivamo nadležno tužilaštvo da pokrene istragu i utvrdi da li je delovanje BIRODI protivno zakonima Srbije!

BIRODI: Pozivamo nadležno tužilaštvo da pokrene istragu i utvrdi da li je delovanje BIRODI protivno zakonima Srbije!

Nakon saopštenja BIRODI od 18. februara, kojim smo želeli da testiramo proaktivnost REM-a na kojoj je ODHIR insistirao, a u kojem smo zatražili da REM utvrdi da li je tokom intervjua predsednika Republike na TV Prva došlo do kršenja članova od 4 do 8 i člana 27 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih sloboda, protiv BIRODI se vodi medijska hajka. O tome smo napravili Izveštaj i dostavili ODHIR-u i Evropskoj komisiji. Izveštaj će biti dostavljen nadležnom tužilaštvu.

Deo zloslutnih optužbi koje se iznose po modelu „Ćuruvija je dočekao bombe“ u kojima je Dejan Vukelić, nekadašnjeg urednika u Alou, Blicu, Objektivu, a sada u Srpskom portalu, govorio da smo organizacija koja radi za interese drugih država narušavajući interese države Srbije.

Ovo nesankcionisano kršenje Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga od strane REM-a se emituje pre svega na televizijama Informer i Pink gde Vukelić kongresnu fondaciju iz SAD, Nacionalnu zadužbinu za demokratiju (NED),  BIRODI donatora naziva CIA 2.

Da upoznamo i podsetimo javnost u Srbiji.

Usled nemogućnosti da sredstva za svoj rad na unapređenju stanja medija i borbe protiv korupcije obezbedi na konkursima koje raspisuje država Srbija, BIRODI je prinuđen da se sa svojim projektima obraća fondovima i fondacijama van Srbije, odnosno izvorima razvojne pomoći, koje koristi i država Srbije. Neretko iste donatore razvojne pomoći koriste i NVO i država, koja dobija neuporedivo veće iznose.

Koristimo priliku da Vukeliću i javnosti ukažemo, odnosno podsetimo da je država Srbije preuzela naš model lokalnih tela za borbu protiv korupcije (popularni LAF), koji je deo mere 2.2.10.31. u Poglavlju 23. On je nastao upravo putem finansiranja projekta od strane Ulof Palme centra i OSCE-a.
Što se tiče BIRODI monitoringa medija, kojeg su pored NED su finansirali tokom 12 godina i Evrposka zadužbina za demokratiju, Fondacija za otvoreno društvo, Ambasada Kraljevine Holandije, Međunarodni Republikanski institut i Fondacija Konrad Adenauer, on se sprovodi po međunarodno uporedivoj MEMO 98 metodologiji, koja je usklađena sa ODHIR pristupom.
Zato rezultate BIRODI monitoringa medija tokom izbora koriste medjunarodne posmatračke misije tokom izbora, a pre svega ODIHR na čijim konferencijama samo predstavljali rezultate, odnosno Evropska komisija i njena Delegacija u Beogradu.

Upravo radimo na organizovanju online istraživačke akademije kako bismo svoje znanje i istraživačke alate darivali pre svega sa srednjoškolskim profesorima sociologije i studentima sociologije, jer na taj način želimo da vratimo dug profesiji kojoj pripadamo.

Kako bismo sprečili dalje vođenje medijske hajke protiv BIRODI, koju REM ne sankcioniše, pozivamo nadležno tužilaštvo da postupi po službenoj dužnosti i utvrdi da li BIRODI krši zakone Republike Srbije, a Dejana Vukelića da podnese tužbu ili dostavi podatke nadležnom tužilaštvu.

Share this post


Pretraži