BIRODI: Stavovi članova Privremenog nadzornog tela (PNT) izrabranih od strane opozicionih stranaka i organizacija se podudaraju sa nalazima BIRODI-a o REM-ovoj metodologiji monitoringa televizija tokom izbornog procesa!

BIRODI: Stavovi članova Privremenog nadzornog tela (PNT) izrabranih od strane opozicionih stranaka i organizacija se podudaraju sa nalazima BIRODI-a o REM-ovoj metodologiji monitoringa televizija tokom izbornog procesa!

Nakon uvida koji je BIRODI imao u dokument “Stavovi članova Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje izabrani od strane stranka i orgaizacija iz opozicije o završnom izveštaju REM-a za izbore 2022. godine” jasno se vidi podudarnost ocena o neodgovarajućoj metodologiji REM-a sa kojom je monitorisano izveštavanje pružalaca medijskih usluga kada su u pitanju:

  • Neadekvatan izbor pružalaca medijskih usluga, koji su bili predmet monitoringa.

Naime, pri selekciji pružalaca medijskih usluga nije se vodilo računa o kriterijumima koje je OSCE naveo u svom vodiču, a koje je REM naveo kao okvir za selekciju pružalaca medijskih usluga koje će monitorisati. Tako je dobijen uzorak, koji je obuhvatio TV sa nacionalnim pokrivanjem, N1, Nova S, Insajder i Al Jaseera, a izostavljeni kablovskih kanala koje su dostupni samo korisnicima MTS kablovske mreže REM je prekršio OSCE kriterijume. Postizborno istraživanje javnog mnjenja BIRODI-a je pokazalo da su korisnici MTS mreže statistički značajnije glasali za stranke vlasti, odnosno njenog kandidata za predsednika Republike, dok je diverzitet glasanja bio značajno veći kod onih građana, koji su se informisali putem kablovskih kanala N1 i Nova S.

  • Neadekvatno definisanje tonaliteta predstavljanja

BIRODI je ukazao, a to je i ocena članova Privremenog nadzornog tela koje su imenovale opozicione stranake i organizacija, da način merenja tonalitata prema REM metodologiji nije bio precizan.

Naime, REM-ovo definisanje tonaliteta (način predstavljanja aktera u TV prilogu- pozitivno, negativno, neutralno) je za rezultat imao nalaze koji se ne poklapaju sa nalazima do kojih došli posmatračka misija ODIHR-a i BIRODI, a koji se međosubno poklapaju u najvećoj meri.

Stavovi članova Privremenog nadzornog tela i BIRODI-a se poklapaju i kada je u pitanju diskreciono odlučivanje Saveta REM-a da se pristupi analizi serijala Decenija vlasti i način kako je to urađeno od strane odgovoarajuće službe REM-a, kao i da se ne uradi analiza emisije “Meta porodica” koja je emitovana na TV Pink.

Pozivamo članove skupštinskog Odbor za kulturu i informisanje da većinski podrže organizovanje javnog slušanja na temu medijskog monitoringa koji je sproveo REM tokom izbornog procesa.  To će biti prilika da se uočene greške otklone i na vremen sprovedu aktivnosti koji će da unaprede integritet izbornog procesa u delu monitoringa izveštavanja medija tokom izborne kampanje.

Share this post


Pretraži