BIRODI: Tražimo od Minisistarstva za informisanje i telekomunikacije da pokrene postupak utvđivanja kršenja medijskog pluralizma u oblasti dnevne štampe

BIRODI: Tražimo od Minisistarstva za informisanje i telekomunikacije da pokrene postupak utvđivanja kršenja medijskog pluralizma u oblasti dnevne štampe

Biro za društvena istraživanja poziva Ministarstvo za informisanje i telekomunuikacije da shodno članovima 6 i 53 Zakonu o javnom informisanju i medijima utvrdi da li je
došlo do narušavanja medijskog pluralizma.

Povod za ovu inicijativu je činjenica da su u online izdanja dve dnevne novine, Alo i Večernje novosti, pojavili članci koji imaju istovetan, negativno konotiran, naslov sa istim sadržajem,
koji je redukovana verzija današnjeg saopštenja BIRODI-a. BIRODI ni od jednog od navedenih dnevnih novina nije pozvan za komentar saopštenja.

BIRODI će u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju monitoringu medijskog pluralizma ne samo u ekonomskom već i u sadržinskom smislu, jer medijski sadržaj je relevantan indikator za urušavanje medijskog pluralizma, kako je definisan u Zakonu o javnom informisanju i Zakonu o elektronskim medijima.  Naime, ovakvi slučajevi govore o postojanju “ uređivačke koordinacije medija koji objavljuju istovetne sadržaje sa istovetnom medijskom funkcijom ili promocije ili etiketiranja.

Inače, naveden slučaj nje samo pitanje medijskog pluralizma, već i podsticanja govora mržnje. Nakon objave naznačenih medijskih sadržaja protiv BIRODI-a, e-mailom nam se obratila osoba sa uvredljivim sadržajem, koja se predstavila kao profesor prava i iprogranikom iz Hrvatske.

 

Share this post


Pretraži