Zahtev za proaktivno postupanje antikorupcijskih i kontrolnih tela u izbornoj kampanji

Zahtev za proaktivno postupanje antikorupcijskih i kontrolnih tela u izbornoj kampanji

Biro za društvena istraživanja zahteva da antikorupcijska i kontrolna tela u narednih mesec dana postupaju na proaktivan način, a to znači da svojim aktivnostima ne budu isključivo ograničene formalnim ovlašćenjima, već da na proaktivan način, bez kršenja zakona, preduzmu aktivnosti u cilju zaštite javnog interesa, tačnije da doprinesu demokratičnosti i integritetu izbornog procesa. Ovo se pre svega odnosi na Agenciju za borbu protiv korupcije koja treba da se usmeri na otkrivanje/sprečavanje sekundarnog finansiranja izborne kampanje (sprečavanje kršenja člana 12. i 13. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti) i funkcionerske kampanje član 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

 

Takođe, Republička radiodifuzna agencija (RRA) treba da izda upustvo sa odredbama koje doprinose sprečavanju slučajeva funkcionerske kampanje u medijima na način da javni funkcioneri kada daju partijske izjave i kad su predstavljeni ispred stranke i u stranačkim prostorijama, i ispred stranačkog obeležija, medijski budu predstavljeni samo stranačkim funkcijama.

 

BIRODI poziva političare koji su uključeni u izbornu kampanju, da svoj javno-funkcionerski rad obavljaju u skladu sa principima borbe protiv korupcije,da svojim ponašanjem  doprinesu sprečavanju funkcionerske kampanje i sekundarnog finansiranja stranaka i time pokažu svoj antikorupcijski integritet.

 

Biro za društvena istraživanja podržava dosadašnje napore Agencije za borbu protiv korupcije na polju vođenja istraga o funkcionerskim kampanjama, koje predstavljaju čin neetičnog postupanja javnih funkcionera.Takođe, smatramo da članovi GOPAK-a (Globalna organizacija parlamentaraca u borbi protiv korupcije) u Srbiji, kao i prvi potredsednik Vlade, Aleksandar Vučić, zaduženi za borbu protiv korupcije treba dodatno da doprinesu sprečavanju ove pojave.

 

BIRODI osuđuje izjave aktuelnih i bivših funkcionera koji pod formom “legalizma”vrše pritisak na antikorupcijskih tela, konkretno Agencije za borbu protiv korupcije i na taj način utiču na smanjenje integriteta izborog procesa. Od usvajanja novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti funkcionrska kampanja i sekundarno finansiranje su najprisutnija dva načina za njegovo zaobilaženje. Nalaze o funkcionerskoj kampanji u prošlim parlamentarnim izborima i zloupotrebama u finansiranju stranka BIRODI je publikovao u dve studije – „Mediji u izborima“ i „Čista politika“ koji su dostupni na www.birodi.rs/publikacije.

 

Preuzmite saopštenje na srpskom jeziku: Zahtev za proaktivno postupanje antikorupcijskih institucija

 

Preuzmite saopštenje na engleskom jeziku: BIRODI – Proactive actions in pre-election campaign

 

 

 

Share this post


Pretraži