Pozivamo REM da pokrene postupak protiv TV Prva zbog kršenja zakona i pravilnika tokom intervjua sa predsednikom Republike Srbije!

Pozivamo REM da pokrene postupak protiv TV Prva zbog kršenja zakona i pravilnika tokom intervjua sa predsednikom Republike Srbije!

Biro za društvena istraživanja zahteva da Regulatorno telo za elektronske medije (REM) u skladu za članom 31 Zakona o elektronskim medijima pokrene postupak protiv pružaoca medijskiih usluga, TV Prva, na kojoj je tokom intervjua sa predsednikom Republike Srbije prekršen Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanju medijskih uslova u članovima 4 (potpuno, istinito i blagovremeno informisanje), 8 (pravilo druge strane) i 27 (govor mržnje).

BIRODI je pre navedenog intervjua, a drugim povodom, dostavio novinarki TV Prva, Mariji Savić Stamenić, svoje analize integriteta izbornog procesa, odnosno rezultate monitoringa medija tokom i nakon izborne kampanje, koje je novinarka mogla da iskoristi kao osnov za postavljanja pitanja gostu svoje emisije. Novinarka bi na taj način ostvarila obavezu koju imaju svi pružaoci medijskih usluga da građane potpuno, istinito i blagovremeno informišu kako je to definisano po članu 51 Ustava Republike Srbije, odnosno po članu 61 Zakona o elektronskim medijima i Pravilniku o zaštiti ljudskih prava u oblasti medijskih usluga.

Umesto toga novinarka Marija Savić Stamenić se opredelila da emituje priloge, koji su bili funkciji simulacije „pravila druge strane“, u kojima su oponenti gosta intervjua bilib negativno predstavljeni, a gostu dobio priliku na sopstveno pozitivno predstavljanje. Novinarka nije iskoristila mogućnost da postavljanjem analitičkih potpitanja, za šta je mogle da koristi BIRODI analize i nalazi monitoringa medija tokom i nakon izbora, i tako spreči promotivno predstavljanje gosta intervjua.

Ovo nije usamljen slučaj. Ovo je praksa na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem u emsijama gde gostuje predsednik Republike Srbije. Ovakva praksa predstavlja saučestvanje televizija sa nacionalnim pokrivanjem u kreiranju rejtinga predsednika Republike putem nesankcionisanog kršenja Ustava, Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

BIRODI će uraditi monitoring intervjua i dostaviti javnosti na uvid!

Ovde je Shema u kojoj je opisano kako Aleksandar Vučić uz pomoć ne postupanja REM-a kršenjem medijskih zakona kreira svoj rejting kojim zarobljava Narodnu skupštinu!

Share this post


Pretraži