BIRODI: Zakon o zaštiti uzbunjivača postao kontraproduktivan, a uzbunjivači predmet odmazdi!

BIRODI: Zakon o zaštiti uzbunjivača postao kontraproduktivan, a uzbunjivači predmet odmazdi!

Povodom međunarodnog Dana uzbunjivača, koji se obeležava 23. juna, Biro za društvena istraživanja ukazuje da primena Zakona o zaštiti uzbunjivača u Srbiji se pretvorila u mehanizam, koji identifikuje slabe tačke u korumpiranom sistemu, na način da nakon otkrivanja koruptivne radne uzbunjivač dobija sudsku zaštitu, ali i neizvesnost od budućih odmazdi, jer oni zbog kojih je uzbunjivanje izvršeno i posle uzbunjivanja nekažnjeno i neretko pod zaštitom države i partije nastavljaju da se bave nezakonitostima.
Da je postojeći Zakon o zaštiti uzbunjivača nedelotvoran te da građani-uzbunjivači nemaju poverenja u njega govore podaci Ministarstva pravde, prema kojima je broj sudskih presuda o  sudskim zaštitama uzbunjivača za period 2016. – 2021. godina smanjen za više nego duplo, sa 235 na 106.

Angažovanje uzbunjivača u javnom interesu kako bi se zaštitila vladavina prava, javna imovina i integritet institucija, ali i ukazalo na korupciju u Srbiji nisu povod za podršku najhrabrijima među nama, već je povod za razne vidove odmazde u čemu učestvuje i država, a na šta ukazuju slučajevi Aleksandra Obradovića, Katarine Petrović i Valentine Krstić, kao i veliki broj onih koji su ostali van interesa medija da izveste o njima.

Država Srbija ovakvim odnosom prema uzbunjivačima pokazuje da ne ceni građanski i profesionalni integritet, koji su srž delovanja bilo kojeg uzbunjivača.

Share this post


Pretraži