BIRODI: Venecijska komisija i ODIHR potvrdili da su nalazi BIRODI-a o izveštavanju medija tokom izbora tačni. Mi radimo monitoring medija, mi ne rušimo REM!

BIRODI: Venecijska komisija i ODIHR potvrdili da su nalazi BIRODI-a o izveštavanju medija tokom izbora tačni. Mi radimo monitoring medija, mi ne rušimo REM!

Nakon Privrenog nadzornog tela, koje je u svojim zaključcima ukazali na manjkavost REM metodologije kao i BIRODI, u upravo objavljenom Mišljenja ODIHR-a i Venecijanske komisije broj 1071/2022, izneti nalazi i preporuke govore da su nalazi BIRODI o izveštavaju medija tokom predsedničkih i skupštinskih izbora 2022. godine bili tačni!
BIRODI od 2012. sprovodi monitoringe medija tokom i van izbornog procesa po metodologiji koja je usaglašena sa metodologijom koja je propisana u OSCE vodiču za monitoring medija tokom izbornih kampanja, a za koju smo obučeni od slovačke organizacije MEMO98.
Imajući u vidu da smo sa tom metodologijom dosleno monitorisali medije tokom proteklih deset godina, i ovoga puta su se nalaze našeg monitroringa poklopili sa nalazima posmatračke Misija ODHIR-a. Kao i u BIRODI izveštaju, tako i Venecijska komisija i ODIHR konstatuju da su nacionalni javni emiteri pružili obimno nekritičko izveštavanje o javnim zvaničnicima, a posebno u slučaju aktuelnog predsednika Srbije.
U izveštaju o monitoringu REM-a tokom parlamentarnih i predsedničkih izbora, predsenik Republike Srbije kao javni funkcioner je bio skriven u kategoriju “državni funkcioneri”. Zato se u finalnom izveštaju ne vidi koliko i kako je bio zastupljen, odnosno REM se nije bavio predsednikovim “iskakanjem iz firžidera”. što je bila i tema spota njega kao predsedničkog kandidata!
U prilog BIRODI ukazivanju da REM nije poslednji monitoring radio po ODHIR standardima govore između ostalog i preporuke koje su ODIHR i Venecijanska komisija dali u ovom mišljenju. One se tiču se definisanja jasnih i objektinvih kriterijuma za izbor medija (uzorak), koji su predmet monitoringa, odnosno monitorng javnih funkcionera i transparetnost rezultata monitoringa medija.
Sve ovo navodimo iz razloga, jer se naši izveštaji o monitoringu medija i ukazivanje na propuste u radu REM-a predstavljaju otovreno od predsednice Saveta REM-a kao deluzije, a kroz formulaciji „naodi od delova civilnog društva“ kao vidi pritiska na samostalnost REM-a i razlog za “štrajk” ovog tela. Ustvari, radi se o obrnutom procesu gde REM BIRODI etikeita zbog njegovih nalaza o monitoringu medija, koji ima međunarodnom potvrdu.

Share this post


Pretraži