Savet Evrope da izrazi jasan stav o organizovanoj akciji obesmišljavanja institucije Narodne skupštine Srbije

Savet Evrope da izrazi jasan stav o organizovanoj akciji obesmišljavanja institucije Narodne skupštine Srbije

U Narodnoj skupštini Srbije je onemogućena raspravu o budžetu, čime su građani uskraćeni za pravo da preko izabranih predstavnika, učestvuju u donošenju odluka o tome kako će se raspoređivati novac koji su zaradili.

Upućujemo poziv Savetu Evrope da izrazi jasan stav o svesnoj organizovanoj akciji obesmišljavanja institucije parlamenta, oličenoj u zloupotrebi prava poslanika vladajuće većine, koji su podneli veliki broj besmislenih amandmana, čime su potrošili vreme za raspravu o suštinskim pitanjima.

Cilj ovakvog postupanja bio je da se sabotira rad Narodne skupštine Srbije, a ne da se unapredi i poboljša predlog zakona koji je podnela Vlada.

Pozivamo predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića da ne potpiše i da vrati na ponovno glasanje Zakona o budžetu za 2018. i spreči obesmišljavanje skupštine kao institucije, čime se dovodi u pitanje parlamentarna demokratija i sprovodi de facto državni udar!

Biro za društvena istraživanja
Udruženi pokret slobodnih stanara
Građanske inicijative

Share this post


Pretraži