Poljuljan legitimitet Agencije za borbu protiv korupcije

Poljuljan legitimitet Agencije za borbu protiv korupcije

Biro za društvena istraživanja smatra da je ponašenje aktuelnog sastava Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u slučaju „ministar Selaković“ otvorilo pitanje legitimiteta čitave institucije iako je prvostepeni organ, direktorka Agencije, Tatjana Babić, postupila u interesu borbe protiv korupcije kada je donela odluku o preporuci za smenu ministra pravde, Nikole Selakovića.

 

Ono što ovoj odluci ide u prilog je Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije propisana „nulta tolerancija“ na korupciju, što mi u Birou za društvena istraživanja čitamo “nulta tolerancija plus” za one u čijoj nadležnosti je borba protiv korupcije. Konkretno to znači da je ministar Selaković trebao sam da podnese ostavku.

 

Takođe „slučaj ministra Selakovića“ je potvrdio potrebu da se na zakonski drugačiji način reši pitanje izbora članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. To znači da je potrebno značajno smanjiti uticaj politike na izbor članova ovog drugostepenog organa Agencije.

 

Biro za društvena istraživanja će u predstojećem procesu izrade predloga novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (za šta će biti nadležna radna grupa čiji su predstavnici iz reda civilnog društva izabrani na netransparentan način od strane Ministarstva pravde) zagovorati uspešan koncept koji postoji na lokanom nivou (primer Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš), odnosno model izbora članova Saveta za borbu protiv korupcije, ali i svoj koncept koji je iznet u Prvom Alternativnom izveštaju o stanju borbe protiv korupcije u Srbiji.

 

Preporuka Biroa za društvena istraživanja je da se delagirajući model izbora članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije zameni konkursnim, tj da se za člana ovog tela može kandidovati svako ko ispuni kriterijume. Proces selekcije bi vodila građanska komisija sastavljena od predstavnika relevantnog antikorupcijskog civilnog društva, akademske zajednice, novinarskih udruženja, a posebno uzbunjivača.

 

Uvereni smo da je način izbora sastava Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, adekvatna materijalno-tehnička podrška i unapređenje saradnje ovog tela sa ostalim antikorupcijskim akterima put ka sprečavanju zloupotrebe i opstrukcije borbe protiv korupcije.

Share this post


Pretraži