BIRODI pita: Zašto novinari brane one koji ih drže u prekarijatu?

BIRODI pita: Zašto novinari brane one koji ih drže u prekarijatu?

Biro za društvena istraživanja saopštava da je juče u Skupštini Grada Niša izvedena akcija, koja je potvrdila da je stanje medija u Nišu upravo onakvim kakvim ga identifikujemo u našim izveštajima, a to znači da je ispod nivoa koji garantuje objektivno, činjenično zasnovano, višestrano i dijaloško izveštavanje, odnosno izveštavanje koje garantuje ostvarivanje prava i sloboda građana Niša.

Takvom stanju pre svega doprinosi stanje prekarijata među novinarima o čemu postoje sociološka istraživanja , za šta nije odgovoran ni BIRODI ni LAF, već vlasnici medija i lokalna vlast koja tim istim vlasnicima medija omogućava trošenje javnog novca bez relevantne finansijske i medijske evalucije.

Važno je napomenuti da je BIRODI dan pre Antikorupcijskog dijaloga u organizaciji LAFa, a kao prilog debati o stanju medijima u Nišu, svim niškim medijima dostavio prezentaciju sa nalazima monitoringa.

Imajući to u vidu, pretpostavljamo da su upravo nalazi monitoringa bili razlog da se pozvani gradski funkcioneri i vlasnik više medija ne pojave na događaju koji je u funkciji ispunjavanja mere iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije Grada Niša.

Međutim, postavlja se pitanje zašto su se novinari došli da napuste skup, kada se ni u jednom trenutku ni LAF ni BIRODI nisu bavili novinarima, već vlasnicima medija koji su zloupotrebili novac građana Niša o čemu LAF poseduje relevtnu dokumentaciju.

Umesto borbe za svoja prava i prava onih koji ih plaćaju, a to su pre svega građani Niša, novinari su stali uz svoje gazde, koji ih drže u prekarijatu, što je jedinstven slučaj!?

Uz to valja podsetiti da je BIRODI uvek naglašavao doprinos niških novinara borbi protiv korupcije koji vodi LAF, praveći razliku između postupanja novinara i vlasnika medija, jer smo upoznati sa prekarijatom koji vlada među niškim novinarima (visina plate, honorani rad, rad bez ugovora, neadekvanta sindikalna zaštita, pritisci i pretnje ….)

BIRODI će svojim aktivnostima nastaviti da utiče na smanjenje prekarijata među novinarima, jer bez slobodnih novinara, koji rade u adekvatnim uslovima nema slobode govora i demokratije. U tim nastojanjima od suštinskog značaja je da se novac građana troši u interesu građana i novinara, a ne sticanje profita i zloupotrebe vlasnika medija.

To je ključni razlog zašto zagovaramo evaluciju medija koji su podržani iz javnih izvora, te evaluaciju i samouevaluciju rada novinara, jer je to način da se veći deo novca upravo ode novinarima, a ne na plaćanje troškova koji nemaju veze sa medijima u kojima oni rade.

BIRODI je na raspolaganju svim novinarima, a posebno onima koji su juče napustili Antikorupcijski dijalog, ukoliko se opredele da pišu o nalazima monitoringa izveštavanja, a koji su juče sakriveni od očiju javnosti i nisu prikazani u (propagandnim) izveštajima sa Antikorupcijskog dijaloga.

Share this post


Pretraži