Vesti
03
March
2021

Imajući u vid da BIRODI nije dobio odgovore na pitanja koja smo Pravosudnoj akademiji […]

 • admin
 • No Comments
 • 145 View

03
March
2021

Tokom monitoringa procesa izbora članova Veća Agencije za sprečavanje, koji se sprovodi po modelu […]

 • admin
 • No Comments
 • 184 View

02
February
2021

Partijski sistem u Srbiji u velikoj je meri postao disfunkcionalan, na šta nedvosmisleno ukazuju […]

 • admin
 • No Comments
 • 281 View

01
January
2021

Svodočeći sve većoj krizi poverenja u istraživanja javnog mnjenja, koje se po podacima BIRODI […]

 • admin
 • No Comments
 • 147 View

01
January
2021

Rezultati analize integriteta izbornog procesa za izbore 2020. godine su predstavljeni u publikaciji Između […]

 • admin
 • No Comments
 • 443 View