Članovima Lokalnih antikorupcijskih foruma dodeliti status uzbunjivača!

Članovima Lokalnih antikorupcijskih foruma dodeliti status uzbunjivača!

U četvrtak, 20. novembra Narodna skupština Srbije razmatrala je amandmane na Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, koji  predviđa zaštitu osoba koje prijavljuju sumnju na korupciju.

 

Narodni poslanik Dušan Milisavljević u toku ove rasprave izneo je predlog o proširenju prava Lokalnih antikorupcijskih foruma. Predlog je da članovi LAF-a u toku svog mandata, kao i godinu dana nakon njegovog isteka nose status uzbunjivača.  On je ovom prilikom bliže upoznao poslanike o aktivnostima ovih tela, kao i sa konkretnim rezultatima rada Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš.

 

Potrebu za prihvatanjem ovog amandmana Milisavljević je argumentovao slučajem Valentine Krstić, istakavši da borba protiv korupcije mora da krene od lokalnog nivoa.

Share this post


Pretraži