BIRODI: Pozivamo narodne poslanike da neizaberu direktora Agencije za sprečavanje korupcije! Time bi se stvorili uslovi za organizovanje transparentnog konkursa tokom kojeg se neće kršiti zakon i dovoditi u pitanje integritet budućeg direktora

BIRODI: Pozivamo narodne poslanike da neizaberu direktora Agencije za sprečavanje korupcije! Time bi se stvorili uslovi za organizovanje transparentnog konkursa tokom kojeg se neće kršiti zakon i dovoditi u pitanje integritet budućeg direktora

Polazeći od BIRODI antikorupcijske formule prema kojoj za efikasnu borbu protiv korupcije su potrebni: integritet (institucionalni, profesionalnin i građanski), resursi (adekvatni zakonu, stručni i motivisan kadrovi, potrebne finansije i efikasna organizacija) i uticaj oličen u rezultatima u borbi protiv korupcije, a na osnovu koje je napravljen model „LAF Niš“ čija je procedura izbora članova ovog lokalnog antikorupcijskog tela ugrađena u Zakon o sprečavanju korupcije u delu izbora direktora (član 12) i Veća (član 23) Agencije za sprečavanje korupcije, Biro za društvena istraživanja poziva narodne poslanike u Skupštini Srbije da nezavisno od pripadnosti poslaničkoj grupi sačuvaju (kakav takav) integritet  borbe protiv korupcije tako što neće izabrati nijednog od kandidata za direktora Agencije za sprečavanje korupcije, koji su predselektovani u procesu:
– koji nije bio transparentan, jer konkurs nije bio adekvatno promovisan, čime je broj kandidata umanjen, a i kvalitet učesnika konkursa;
– u kojem su tri kandidata ocenjivani od Komisije, koju su činili javnih funkcioneri (sudija i tužilac) čime je potencijalno izabrani direktor Agencije za sprečavanje korupcije prema članu 40 Zakona o sprečavanju korupciji u zavisnom odnosu prema članovima Komisije, javnim funkcionerima, jer su javni funkcioneri kao članovi Komisije odlučivali da li kanditati za direktora Agencije ispunjavaju uslov da imaju 80 poena kako bi se o njima izjašnjavli narodni poslanici kao kandidatima i
– u kojem u Pravilniku o izboru direktora Agencije, kojeg je donelo Ministarstvo pravde, ne postoje jasni kriterijumi, odnosno praksa regulisanja sukoba interesa pri izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije. Tako su dva kandidata, koja su bili direktor i zamenik direktora Agencije za sprečavanje korupcije ne samo prešli uslovnih 80 poena, već su dobili najviše poena, iako su vodili Agenciju za sprečavanje korupcije u periodu kada je došlo do pada Srbije na listi Transparency International.

Istom formulom smo se rukovodili i 2017. godine kada smo ukazivali na narušen integritet izabra tadašnjeg direktora. Rezultat takvog izbora je pad borbe protiv korupcije što konstatuju međunarodno relevatna istraživanjima.

Zbog svega navedenog predlažemo poslanicima da neizaberu kandidata čime bi se stvorili pravni uslovi da se konkurs ponovi i tom prilikom:

– Izvrši adekvatna promocija konkursa za izbor direktora u medijima,
– Definišu kriterijumi evalucije kandidata za direktora Agencije za sprečavanje korupcije i
– U Komisiju za sprovođenje konkursa imenuju članovi koji nisu javni funkcioneri

Zakon o Agenciji za sprečavanje korupcije (član 18) daje mogućnost nadležnom odboru da među pomoćnicima direktora Agencije za sprečavanje korupcije izabere vršioca dužnosti do izbora direktora.

Evantualnim izborom direktora Agencije za sprečavanje u procesu narušenog integriteta stvaraju se uslovi za zaključak “ Kraj bajke o borbi protiv korupcije u Srbiji“.

Share this post


Pretraži