Fabrikama integriteta protiv koruptivnih feuda
11
January
2017

Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o korupciji na lokalnom nivou govori da su gradovi i opštine u Srbiji koruptivni feudi kojima gospodare partijske oligarhije koje svoj legitimitet grade na proporcionalnom izbornom sistemu, koji je ukinio neposrednu vezu sa građanima i urušenom integritetu javnih institucija, institucija civilnog društva i medija.

Iz tog razloga BIRODI još jednom apeluje, pre svega na Agenciju za borbu protiv korupcije kao institiciju koja treba da izradi model lokalnih planova za borbu protiv korupcije, odnosno Savet za borbu protiv korupcije koji je bio uzor u delu sastava Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša da doprinesu da se uspostavi efikasan sistem borbe protiv korupcije na lokalnom nivou koji će ići u pravu efektivne primene antikorupijskog zakonodavstva, izrade i primene planova integriteta, zaštite podrške uzbunjivačima, jačanja javnosti na temu korupcije, jačanja mehanizama etičnosti i paralelno sa tim jačanja principa dobre uprave u lokalnim samoupravama..

Uspostavljanje fabrika integriteta u gradovima i opštinama Srbije u formi lokalnih antikorupcijskih foruma, bi bila investicija u u obnovu državnosti u korupcijom zarobljene države.

Lokalna tela za borbu protiv korupcije bi imali članove izbrane u transparetnom procesu putem konkursa koji je sproveden od strane građanskih komisije u kojima ne bi bilo predstavnika lokalne vlasti i političkih stranaka, a na bazi jasnih kriterijuma koji garantuju građanski i profesionalni integeitet.

Po ovom modelu članove lokalnog tela za borbu protiv korupcije bira komisija sastavljena od predstavnika predloženih od strane novinarskih udruženja, organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, akademske zajednice, udruženja privrednka i sindikata uz učešće Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta za borbu protiv korupcije na osnovu jasnih kriterijuma: građanski i profesionalni integritet, angažman u borbi za ostvarivanja javnog interesa i ukazivanja na korupciju, odnosno podrška i zaštita uzbunjivača.

Na ovaj način borba protiv korupcije se decentralizuje, tj. ona postaje svakome dostupna, a republička tela za borbu protiv korupcije bi dobili saveznike i tako u velikoj meri rešli pitanje manjka ljudskih resursa.

Pored oslobađanja gradova Srbije od lokalnih koruptivnih klika, ovako se uspostavlja antikorupcijska koalicija koja predstavlja, kako ključ za društvenu legitimizaciju borbe protiv korupcije, tako i alternativu aktuelnoj usitnjenoj, nekooridniranoj i neefektivnoj borbi protiv korupcije.

Da je sve što BIRODI predlaže potrebno i moguće dokazuje kako iskustvo Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša, tako i poziv Grada Vranja da BIROD pomogne u primeni ovog modela i u ovom gradu.

@ 11.01.2017 | Tags:
  • 564 View
  • Komentari su onemoguceni.