Frankfurter Allgemeine Zeitung neprecizno ocenio način izveštavanja medija o EU u Srbiji
29
April
2019

Ocene koje se odnose na način izveštavanja medija o EU u Srbiji, a koje su iznete u tekstu koji je objavljen u časopisu Frankfurter Algemeine Zeitunga neodslikavaju stvarno stanje.

Biro za društvena istraživanja je tokom prošle godine sproveo petomesečni monitoring centralnih informativnih emisija od 1.8. do 31.12.. 2018. na TV sa nacionalnom frekvencijom sa ciljem da utvrdi način izveštavanja ovih televizija o EU, SAD i Rusiji.

Takođe, tokom januara BIRODI je na istu temu sproveo monitoring izveštavanja dnevnih novina.

Nalazi istraživanja govore da:

  • EU odnosno pregovaračka poglavlja su u senci pregovora oko Koosova
  • dominantan način izveštavanja o EU je neutralan, tj. prenose se samo informacije o aktivnostima funkcionera iz Srbije i EU, pre svega predsednika Vučića posmatranim u medijima
  • EU funkcioneri, izuzev Jonanesa Hana i Frederiike Mogerini su marginalno predstavljeni u svim medijima
  • Kada su u pitanju pomenuti Pink i Infomer, EU je više pozitivno nego negativno predstavljena na Pinku, dok je u Informeru situacija obrnuta, EU je negativnije predstavljena.
  • U slučaju TV Pink i Informera (Grafikon 1 i 2) imamo izraženo pozitivno izveštavanje o Rusiji, preciznije o Putinu, odnosno koriščenje ruskih simbola i Putina kao jednog od njih u funkciji legitimizacije autokratske vlasti Aleksandra Vučića preka kojoj sami predstavnici EU imaju tolerantan stav

Kada je u pitanju antievropsko raspoloženje u Srbiji, tu imamo jedan interesantan sudar činjenica i stavova. Naime, rezultati istraživanja javnog mnjenja i EU niskoj opredeljenosti građana Srbije koja se navodi u tekstu, je u suprotnosti sa fakcititetom da najveći broj građana Srbije i to oni koji su visokoškolovani upravo iz Srbije odlaze u EU.

BIRODI će u narednih 10 dana sprovesti istraživanje javnog mnjenja na temu odnosa građana Srbije prema članstvu u EU i dobijene podatke porediti za nalazima monitoringa medija i statističkim podacima o migracijama građana Srbije kako bi dao preciznu sliku opredeljenosti građana Srbije.

Međutim, ono što je već sada jasno na osnovu sedmogodišnjeg monitoringa medija da EU u Srbiji nema adekvanu komunikacionu strategiju,

Ovome treba dodati da izjave EU političara koji daju ocene stanja u Srbiji ne uzimaju kao reper evropske vrednosti, već aktuelnoj vlasti gledaju kroz prste što takođe može da bude razlog negativnog stava (preostalih) građana o člastvu Srbije u EU.

 

@ 29.04.2019
  • 522 View
  • Komentari su onemoguceni.