dr Lazar Marićević – UTICAJ MEDIJSKE ZASTUPLJENOSTI I DRUGIH FAKTORA NA IZBORNE REZULTATE

dr Lazar Marićević – UTICAJ MEDIJSKE ZASTUPLJENOSTI I DRUGIH FAKTORA NA IZBORNE REZULTATE

Određivanje da li su izbori pošteni ili fer, se ne meri samo procesom u okviru izbornog dana, od dešavanja na glasačkim mestima do brojanja glasova, već i uslovima koji postoje u periodu
pred izbore, pre, ali i u okviru «zvanične» izborne kampanje. U tom periodu stranke i političari moraju imati mogućnost da slobodno predstave svoj program i kandidate. I iako ima većinu, vladajuća stranka ili koalicija mora da uzima u obzir da i manjina ima svoja zagarantovana prava. Izbori bi trebalo da se održavaju u fiksnim intervalima, u suprotnom bi se morala tražiti saglasnost građana, a građani imaju suvereno pravo da glasaju tajno, bez zastrašivanja i nasilja.

O političkim akterima, poput kandidata, predstavnika vlade i koalicijama javnost se obaveštava kroz vesti. Zbog toga je učestalost sa kojom se različiti politički zvaničnici pojavljuju u vestima i u kom kontekstu jedno od najvažnijih pitanja u vezi sa sadržajem vesti. Jednostavno poznavanje relativne učestalosti pojavljivanja različitih političkih kandidata je, pre svega, važan podatak za procenu javnog značaja svakog kandidata. A informacije koje mediji daju u opisu kandidata takođe utiču na percepciju javnosti o kvalifikacijama, sposobnostima i ličnostima kandidata.

Celokupan tekst analize dr Lazara Marićevića možete pogledati na linku L. Marićević – UTICAJ MEDIJSKE ZASTUPLJENOSTI I DRUGIH FAKTORA NA IZBORNE REZULTATE.

 

Share this post


Pretraži