ISC u saradnji sa BIRODI i ProPozitiv – Istraživali smo kako građani vide OCD danas

ISC u saradnji sa BIRODI i ProPozitiv – Istraživali smo kako građani vide OCD danas

Kakva je percepcija civilnog sektora u Srbiji, da li građani i građanke razumeju rad organizacija civilnog društva (OCD), šta su za njih najveći problemi u Srbiji, da li su spremni da učestvuju u javnom životu, koliko se osećaju spremnim i sposobnim da donose odluke ili pokreću inicijative u njihovim lokalnim sredinama ili državi, koliko imaju poverenja u institucije?

 

Ovo su neka od pitanja koja smo tokom juna, u sradnji sa agencijama ProPozitiv i BIRODI, postavili građanima kako bismo uvideli u kojoj meri se, u odnosu na ranija istraživanja, promenio odnos građana prema radu OCD. Evo nekih od najznačajnijih rezultata:

 

Dobra vest je da blago raste broj građana koji uopšte znaju šta je OCD (sa 56% u 2009 na 58% u 2014) no i dalje veliki broj ispitanika, čak 54% misli da OCD  ne može da pomogne u rešavanju njihovih problema i problema njihove porodice. Građani, ipak, vide da je delovanje civilnog sektora „više korisno nego štetno“ u oblastima: zaštite dečijih prava, smanjenja nasilja u porodici, poboljšanja uslova za ljude sa posebnim potrebama, zaštiti životne sredine,…

 

Još jedna dobra vest je što među građanima postoji blag rast u broju onih koji su preduzeli neku akciju da bi rešili neki problem u svojoj zajednici (sa 11% u 2009 na 16% u 2014 godini); evidentan je i rast u broju onih koji navode da su zajedno sa drugim osobama iz njihove zajednice učinili nešto za dobrobit cele zajednice(sa 16% u 2009 na 24% u 2014 godini).

 

A postoji i značajan rast u broju građana koji bi posvetili svoje vreme (sa 54% u 2009 na 61% u 2014 godini) i svoj novac (sa 59% u 2009 na 73% u 2014 godini) nekom projektu koji ima za cilj da poboljša život drugim ljudima u vašoj zajednici ali vama ne donosi neku neposrednu korist.

 

Mladi , obrazovani i oni koji znaju šta je NVO su značajno više aktivniji i spremniji na participaciju u poređenju sa opštom populacijom.

 

Kakve asocijacije imaju građani na pomen OCD?

 

Udeo građana sa negativnim asocijacijama je nešto veći (28%) u odnosu na udeo građana sa pozitivnim asocijacijama (22%). Međutim, ukoliko se uzme u obzir i udeo onih koji imaju neutralne asocijacije (20%), može se reći da negativizam prema civilnom društvu ostaje u manjini.

 

U poređenju sa istraživanjima iz 2009. godine manje ljudi prijavljuje da se peticijom obratilo državnim funkcionerima ili političkim liderima radi postizanja nekog opšteg dobra za zajednicu (18% u 2009, i 15% u 2014), a i među onima koji su naveli da su pokretali peticije, manji broj je onih koji navodi da su peticije urodile plodom (46% u 2009 i 36% u 2014)

 

Na motivaciju ljudi da se angažuju u rešavanju problema i unapređenju uslova života u njihovoj  lokalnoj sredini od najvećeg uticaja bi bilo kada bi se uključili ljudi kojima oni veruju (33%), onda kada bi im bio predložen konkretan cilj, aktivnosti i plan rada (20%).

 

Detaljniju prezentaciju istraživanja možete pogledati OVDE

 

Pored generalnog stava građana spram OCD, istraživali smo i na koji način vide rad naših core partnera, njihove aktivnosti i posebno, koliko im je razumljiv jezik kojim im se obraćaju, kako ocenjuju njihove propagandne materijale. Prezentacija sa više detalja nalazi se OVDE

 

Izvor: http://www.iscserbia.org/srb/Novosti/Novosti117.html 

Share this post


Pretraži