Lažna bolovanja su oblik belog štrajka, a on posledica eksploatacije i neostvarivanja prava na efektivno sindikalno organizovanje!

Lažna bolovanja su oblik belog štrajka, a on posledica eksploatacije i neostvarivanja prava na efektivno sindikalno organizovanje!

Imajući u vidu da su lažna bolovanja oblik belog štrajka, a da je on posledica eksploatacije, loših uslova rada i izostanka efektivnog sindikalizma, BIRODI apeluje da nadležna ministarstva da provere uslove rada u fabrikama, tj. da li su ti uslovi u skl0adu sa Zakonom o radu i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja bi moralo prvo da proveri ambijent u kojem radnici rade i kakav je odnos poslodavca prema zaposlenim.

Prethodna provera treba da obuhvati i mogućnost radnika da ostvare pravo na efektivno sindikalno organizovanje koje u Srbiji još uvek nije zaživelo u privatnom i privatizovanom sektoru.

S druge strane, postavlja se pitanje zašto se država meša u ugovorni odnos između poslodavca i radnika kojeg je sam taj poslodavac izabrao da zaposli.

Bez sagledavanja i radničke strane, ministarstva rizikuju da budu promoteri i podržavaoci kršenja prava radnika, odnosno budu promoter interesa (krupnog) kapitala i stranih investitora čije se subvencije plaćaju i od poreza tih istih radnika!

BIRODI upozorava opasnom praksu da država, mimo Lekarske komore Srbije, vrši kontrolu rada lekara prilikom stručne procene da li određeni pacijent/radnik ispunjava sve medicinske uslove za korišćenje prava na privremenu sprečenost za rad.Na taj način se lekarska profesija stavlja u funkciju uskraćivanja prava radnika i oduzima pravo da samostalno obavlja svoju ekspertizu.

Share this post


Pretraži