Ministar pravde da postupi po presudama

Ministar pravde da postupi po presudama

Centar za ljudska prava Niš i Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozivaju Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije i konkretno ministra Nikolu Selakovića da u zakonskom roku od 30 dana omoguće uzbunjivaču Živoradu Brankoviću, povratak na radno mesto upravnika Kazneno popravnog zavoda Niš sa kojeg je protivpravno smenjen, u prilog čemu govore odluke Upravnog suda i Žalbene komisije Vlade Republike Srbije.

 

Podsećamo da je Žalbena komisija Vlade Republike Srbije, postupajući po presudi Upravnog suda Srbije, odlukom od 09.04.2013. poništila rešenje bivše ministarke pravde Snežane Malović broj: 118-00-5/11-03 od 20.06.2013. godine kojim je Živoradu Brankoviću na nezakonit način prestao radni odnos na radnom mestu upravnika KPZ Niš.

 

Ministar pravde i državne uprave u obavezi je da u roku od 30 dana donese novo rešenje u skladu sa  preporukama datim u rešenju Žalbene komisije.

 

Postupanjem u skladu sa zakonom, Ministarstvo pravde bi pokazalo ne samo opredeljenost za poštovanje načela vladavine zakona, več i poslalo poruku da nijedan vid odmazde nije efikasno sredstvo u sprečavanju borbe protiv korupcije. Ovo je posebno bitno naglasiti imajući u vidu činjenicu da je Živorad Branković nezakonitost smene dokazao u postupcima koje je vodio kao građanin, čime je pokazao da je sankcionisanje odmazde prema državnim službenicima moguće i ako trenutno ne postoji kvalitetan zakonski okvir koji reguliše prava uzbunjivača.

 

Slučaj Živorada Brankovića je primer koji treba da bude vodilja ne samo državnim službanicima koji ukazuju na korupciju na koje se neće odnositi budući Zakon o uzbunjivačima, već pre svega nadležnim institucijama koje svojim postupanje treba da štite zakonom garantovana prava državnih službenika koji ukazujući na zloupotrebe štite javni interes.

Share this post


Pretraži