BIRODI: Narodna skupština Srbije izabrala „zarobljenog“ direktora Agencije za sprečavanje korupcije!

BIRODI: Narodna skupština Srbije izabrala „zarobljenog“ direktora Agencije za sprečavanje korupcije!

Na današnjem zasedanju Narodna skupština Republike Srbije je izabrala od nje zavisnog direktora Agencije za sprečavanje korupcije kako to definiše član 40. Zakona o sprečavanju korupcije stav 2 koji glasi:
Javni funkcioner ne sme biti zavisan od lica koja bi mogla da utiču na njegovu nepristrasnost, niti da koristi javnu funkciju zarad sticanja bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice.
Izborom na funkciju direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Dejan Damjanović, će biti u zavisnom/zarobljenom odnosu prema poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, jer su mu omogućili da postane direktor Agencije za sprečavanje korupcije sa pripadajućom platom i ostalim privilegijama.
Zabrinjavajuća je činjenica po integritet novog direktora Agencije za sprečavanje korupcije da je pristao da bude izabran u procesu gde su članove Komisija za izbor direktora činili javni funkcioneri (sudija i javni tužilac), čime je proces izgubio na integriteta pored prethodne netransparentnosti i nevidljivost konkursa, kao i da Komisija za izbor direktora nije imala akt o svom radi i odlučivanju uključujući evaluaciju kandidata.
Ovo navodimo, jer je Džakarta deklaracijom propisano da rukovodioci u antikorupcijskim telima/organima moraju imati apolitički stav, biti nepristrasni i neutralni, odnosno pokazati integritet i kompetentnost. Pre šest godina, 2017. godine pri izboru bivšeg direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Dragana Sikimića, a čiji je zamenik bio Deian Damjanović, ukazali smo na kršenej principa koje propisuje Džakarta deklaracija. Vreme je pokazalo da smo bili upravu, jer je Srbija u mandatu bivšeg direktora imala pad na Transparency International listi.

U međuvremenu uticaj zakonodavne vlasti na izbor i  rad direktora i zamenika direktora Agencije za sprečavanje korupcije je povećan, odnosno legalizovan tako što je članom 11 Zakona o sprečavanju korupcije predviđeno da direktora biraju poslanici koje on kao direktor Agencije treba da nadzire i eventualno sankcioniše.

Pozivamo novoizabranog direktora Agencije za sprečavanje korupcije da iznađe način kako će da prevenira i reguliše svoj sukob interesa spram poslanika!

Share this post


Pretraži