O slučaju Siniše Malog da se oglase Savet za praćenje primene etičkog kodeksa lokalnih funkcionera Grada Beograda i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

O slučaju Siniše Malog da se oglase Savet za praćenje primene etičkog kodeksa lokalnih funkcionera Grada Beograda i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Biro za društvena istraživanja kao organizacija koja je razvila sistem za borbu protiv korupcije na nivou gradova, a čiju funkcionalnost pokazuje Lokalni antikorupcijski forum Grada Niša,  zahteva da se povodom navoda koje je iznela Marija Mali o nezakonitostima i neetičkom ponašanju gradonačenika Beograda posebno člana 16. (podrška borbi protiv korupcije) izjasni Savet za praćenje primene etičkog kodeksa lokalnih funkcionera Grada Beograda.

Ovaj regulatorni etički mehanizam sastavljen od odbornika ima u svojoj nadležnosti da preporuči  smenu funkcionera koji je prekršio ovaj Kodeks. Na taj način bi se pokazalo da Grad Beograd ne stoji iza postupaka gradonačelnika za koje ga optužuje bivša supruga.

Ovaj postupak nije zamena za krivični postupak, kao i postupak zaštite Marije Mali kao uzbunjivačice, već bi pokazao da sistem lokalnog integriteta Grada Beograda funkcioniše kao u svim velikim gradovima (Beč, London, Amsterdam, Antverpen, Hamburg, Bremen, Njujork Sidnej …), odnosno da osnivanje ovog Saveta na nivou Grada Beograda nije još jedno antikorupcijsko Potenkinovo selo.

Osnivanje ovog Saveta je predviđeno Etičkim kodeksom ponašanja funkcionera lokalne samouprave koji je usvojen 15.12.2004. godine od strane SKGO uz podršku Evropske unije, Fondacije Konrad Adenauer, Društva za razvojnu pomoć iz Nemačke i Instituta za otvoreno društvo.

Zbog svega toga od preke potrebe je da se Savet za praćenje primene etičkog kodeksa lokalnih funkcionera Grada Beograda i Stalna konferencija gradova i opština oglase ukažu da li je došlo do narušavanja integriteta instutucije gradonačelnika od strane Siniše Malog.

Share this post


Pretraži