Obezbediti uslove za rad LAF Niš i ispitati slučaj “Bregović” (doček Nove godine)

Obezbediti uslove za rad LAF Niš i ispitati slučaj “Bregović” (doček Nove godine)

Biro za drustvena istraživanja (BIRODI), kao organizacija koja je inicirala i kreirala lokalne antikorupcijske planove kojima je predviđeno stvaranje nezavisnih lokalnih antikorupcijskih tela, a što je novom Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije predviđeno kao obaveza opština i gradova, poziva Grad  Niš da obezbedi adekvatne uslove za rad Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) Niš koji predstalja svetao primer borbe protiv korupcije koju predvodi četvoro građana Niša izabrani od predstavnika civilnog društva, novinara i Agencije za borbu protiv korupcije.

 

Kontinuirani rad u protekle dve godine je rezultirao da ovo telo postane institucija kojem se u sve većem broju obraćaju građani Niša da ukažu na slučajeve korupcije, odnosno zatraže podršku borbi protiv korupcije.

 

Iz tog razlog je neophodno da Grad Niš ispuni meru iz lokalnog plana za borbu protiv korupcije i da pored uslovnog prostora uspostavi službu koja bi bila u funkciji podrške LAF-u u radu sa antikorupcijski orijentisanim građanima. U suprotnom, sam čin osnivanja LAF će biti još jedan primer „zamajavanja“ javnosti, ali i samih članova LAF-a koji su na volonterskoj bazi angažovani u ovom telu.

 

Povodom slučaja Bregović, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) poziva Državnu revizorsku instituciju i Upravu za javne nabavke da utvde da li je vreme sastavljanja ugovora (posle pružene usluge, odnosno održanog koncerta) između Grada Niša i preduzeća „Tetak“ (Pale, Bosna i Hercegovina), a posebno njegov član 2 u kojem se najavljuje „eventulana“ buduća saradnja kao deo dogovora u skladu sa zakonom. Prema slovu ugovora koncert je poklon, ali član 2 Ugovora otvara mogućnost da taj poklon bude osnov privilegovanog položaja za davaoca poklona (firma Tetak ili Bregović lično) u nekoj budućoj eventulanoj saradnji sa gradskom upravom.

 

Dokumentacija vezana sa slučaj Bregović:

https://www.birodi.rs/wp-content/uploads/2015/03/LAF-NIS-Nova-godina-odgovor-Uprave-za-finansije-i-Donatorski-ugovor.pdf

 

Share this post


Pretraži