Samogašenje RAEM-ovog monitotinga emitera pobeda u borbi za nezavisne regulatorne institucije i poštene izbore

Samogašenje RAEM-ovog monitotinga emitera pobeda u borbi za nezavisne regulatorne institucije i poštene izbore

Biro za društvena istraživanja pozdravlja odluku Republičke agencije za elektronske medije (REAM) da tokom predstojeće izborne kampanje za predsednika Srbije ne sprovodi monitoring nad izveštavanjem elektronskih emitera, televizija preko kojih se oko 2/3 građana informiše o izbornim dešavanjima.

Dosadašnji monitoring izveštavanja televizija je (bio) sveden na merenje sekundi bez tonaliteta, uz neiznalaženja rešenje za „funkcionersku kampanju“, te praksu „partijskih  kamera“, a pre svega (ne)objavljivanje izveštaja tokom izborne kampanje nije služio jačanju medijskog diverziteta i doprinosu medija u regularnosti izbornog procesa i davanju mogućnosti građanima da na relevatan način sagledaju učesnike izbora i njihove programe.

Pobeda koja je izvojevana zahvaljujući činjenici da REAM nije mogao sebi da dozvoli novo brukanje time što bi i ovaj put morao da zaćuti, a znajući kakvo je stanje, pokazuje put kako se suspenduju institucije koje ne služe javnom, već partikularnim interesima.

Objektivan, stručan, usaglašen sa međunarodnim standardima i međunarodno uporediv monitoring medija tokom izborne kampanje, kakav je BIRODIjev, uz monitoring drugih organizacija je naterao REAM na prikrivanje slike o izveštavanju medija o izbornoj kampanji.

BIRODI će u saradnji sa vodećim organizacija iz oblasti ljudskih prava, borbe protiv korupcije i medija organizovati ALTER REAM forum na kojem će se raspravljati o nalazima monitoringa medija, koji BIRODI sprovodi od početka kampanje za predsedničke izbore u Srbiji 2017. godine, i na taj način pokazati kako bi trebalo da radi regulatorno telo u javnom interesu.

Share this post


Pretraži