Civilno društvo: Savet REM-a da sankcioniše govor mržnje Olivere Zekić

Civilno društvo: Savet REM-a da sankcioniše govor mržnje Olivere Zekić

Imajući u vidu da organizacije civilnog društva više od decenije vrše monitoring medija u Srbiji u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i da njihove nalaze relevatnim smatraju međunarodne organizacije, pre svega Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), čije misije u okviru izveštaja o izbornim uslovima tokom izbornih procesa u Srbiji citiraju nalaze monitoringa medija upravo tih organizacija, zahtevamo od Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), kao vrhovne vlasti u oblasti elektronskih medija, da u što kraćem roku u skladu sa Kodeksom članova Saveta REM-a izrekne odgovarajuću sankciju predsednici Saveta REM-a zbog kršenja kodeska, pre svega u članovima 2 i 5.

Predsednica Saveta REM-a, Olivere Zekić, je tokom emisije Hit Tvit na TV Pink u nedelju 9. januara 2022. godine dva puta organizacije civillnog društva, koje prate izveštavanje pružalaca medijskih usluga, nazvala paravojnim REM-ovima.

Ovim činom, koji nije prvi put (Pressing; TV N1 2.6.2020 i URANAK1; K1 4.10.2021), predsednica Saveta REM-a je etiketirala organizacije, koje se staraju o ostvarivanju ustavom garantovanog prava na informisanje (član 51 Ustava Srbije), a čime je stvoren ambijent društvene opravadanosti napada na ove organizacije i njihovog stavljanja van zakona.

Sankcionisanjem postupanja predsednice Saveta REM-a, Savet REM-a bi pokazao svoju stvarnu posvećenost kažnjavanju govora mržnje, a za šta služi između ostalog i Kodeks članova Saveta REM-a.

Imajući u vidu da je Olivera Zekić koopredsednica Privremenog tela za praćenje medija tokom izbora, pozivamo ovo telo da u skladu sa svojim nadležnostima se odredi prema govoru mržnje Olivere Zekić prema NVO koje monitorišu medije. Bez osude govora mržnje prema organizacijama koje svojim radom doprinose, između ostalog, integritetu izbornog procesa, integritet Privremenog tela za praćenje medija tokom izbora će biti značajno urušen. 

Kako bi se izbegle nepreciznosti koje su saopštene u istoj emisiji od strane predsednice Saveta REM-a u pogledu zastupljenosti aktera, perioda posmatranja izveštavanja medija, vrste emisije i tonaliteta predstavljanja posmatranih aktera na nivou pružalaca medijskih usluga, pozivamo REM da ispoštuje odluku Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i rezultate svojih monitoringa izveštavanja pružalaca medijskih usluga objavi u mašinski čitljivom formatu na sajtu otvorenih podataka Vlade Srbije. Na taj način bi se REM vratio u pravni sistem i svako zainteresovan mogao da se uveri u prirodu izveštavanja o svakom  akteru na svakom mediju koji je u nadležnosti  REM-a.

Potpisnici inicijative:

Biro za društvena istraživanja – BIRODI
Evropski pokret u Srbiji
Inicijativa A11
Nacionalna koalicija za decentralizaciju
Građanske inicijative
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Beogradski centar za bezbednosnu politku
Partneri Srbija
Fondacija Slavko Ćuruvija
Autonomni ženski centar
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Vojvodjanski gradjanski centar
YUCOM
CANVAS
Transparetnost Srbija
PROTECTA
Inicijativa mladih za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava

Share this post


Pretraži