Objavljen Alternativni izveštaj o stečaju Robnih kuća „Beograd“

Objavljen Alternativni izveštaj o stečaju Robnih kuća „Beograd“

 Biro za društvena istraživanja je na inicijativu Udruženja radnika i poverilaca Robnih kuća „Beograd“ učestvovao u izradi “Alternativnog izveštaja o stečaju Robnih kuća „Beograd“. U izveštaju je predstavljena hronologija razvoja jednog od nekada najvećih trgovinskih lanaca na Balkanu, ali i hronologija stečajnog postupka u kojem je prema raspoloživoj dokumentaciji bilo slučajeva i postupanja stečajnog aparata za koja se može reći da su rizična sa aspekta korupcije.

 

Ceo izveštaj je dostupan na sledećem linku: https://www.birodi.rs/wp-content/uploads/2013/10/Alternativni-izvestaj-o-stecaju-Robnih-kuca-Beograd.pdf

 

Imajući u vidu da ovaj izveštaj ima za cilj da ukaže i inicira ispitivanje relevantnosti tvrdnji i dokumenta koji ukazuju na zloupotrebe diskrecionih ovlašćenja, netransparentne procedure, trgovinu uticaja, Biro za društvena istraživanja zahteva od tužilaštva, Agencije za borbu protiv korupcije, Uprave kriminalističke policije, javnog tužilaštva i Prvog potredsednika Vlade Srbije zaduženog za borbu protiv korupcije da u okviru svojih zakonskih nadležnosti ispitaju navode iz izveštaja.

 

Imajući u vidu prirodu slučaja, Biro za društvena istraživanja će pomno pratiti i ukazivati na potrebu da se navodi iz izveštaja provere, a eventualne nezakonitosti adekvatno sakcionišu. Ovo je najmanje što državni organi kojima je u nadležnosti borba protiv korupcije mogu da urade za radnike Robnih kuća „Beograd“ čijim antikoruptivnom aktivizmom je u budžet iz kojeg se finansira njihov rad uplaćeno 360 miliona evra umesto od države „planiranih“ 140 miliona evra. Umesto nagrade koja bi njima kao uzbunjivačima pripala da je u Srbiji usvojen zakon o uzbunjivačima, radnici robnih kuća koji su ukazivali na nezakonitosti su ostajali bez posla i još ne mogu da ostvare svoje prava iz radnog odnosa.

 

Rad na ovom izveštaju kao i budući monitoring postupanja antikorupicijskih tela/organa je deo aktivnosti koje nisu projektno podržane, odnosno plod su volonterskog angažmana članova BIRODI-a u čijoj je osnovi podrška antikoruptivnim aktivistima, uzbunjivačima i žrtvama korupcije bez kojih nema efektivne borbe protiv korupcije, ma koliko strategija, akcionih planova i specijalnih timova bilo formirano.

 

 

 

 

 

Share this post


Pretraži