BIRODI pokrenuo Mehanizam podrške uzbunjivačima u izbornom procesu

BIRODI pokrenuo Mehanizam podrške uzbunjivačima u izbornom procesu

Povodom Prvog međunarodnog dana uzbunjivača, 24. marta, koji je inicirala Koalicija za zaštitu uzbunjivača na prostoru Jugoistočne Evrope, a čiji je suosnivač Biro za društvena istraživanja (BIRODI), ukazujemo na sledeće kada je u pitanju položaj uzbunjivača u Srbiji:

  • Srbija je usvojila Zakon o zaštiti uzbunjivača, kojim je stvorila zakonski okvir u delu internog, spoljnjeg i uzbunjivanja javnosti;
  • Postojeći zakonski okvir ima manjkavosti u delu internog uzbunjivanja (osobe za prijem uzbunjivača se biraju od strane rukovodećih organa, bez jasni kriteijuma, nemaju tehničke uslove za rad, odnosno proces prijema informacije od uzbunjvača ne garatnuje zaštitu identiteta);
  • Postoji potreba da zakonski omogući da u ulozi uzbunjivača mogu biti i pravna lica;
  • Takođe, postoji potreba da se regulatornim telima u oblasti borbe protiv korupcije, zaštite prava građana, slobodnog pristupa i zaštite podataka o ličnosti da nadležnosti u delu pravne zaštite, pshihosocijalne podrške uzbunjivačima. Pravna i medijska podrška uzbunjivačima, koju pružaju organizacije civilnog društva mogu biti samo dodatak i korekcija, ali ne i zamena.
  • Izostanak kažnjivosti onih na koje uzbunjivači ukazuju, uz prisutnost odmazde, destimulišu izbunjivanje, jer prema istraživanjima BIRODIa jasno pokazuju da su kažnjavanje onih na čije zloupotrebe ukazuju uz zaštitu od odmazde i društveno priznanje predstavljaju tri glavna motiva.
  • Pored nekažnjivosti, negativan ambijent za uzbunjivanje u Srbiji stvara medijska situacija, odnosno stav samih građana koji u 50% slučajeva podržavaju stav da „ Danas nije pametno govoriti ono što mislis“. Ova vrsta građanske autocenzure smanjuje spremnost građana na uzbunjvanje.

Sve napred navedeno ukazuje na potrebu  uspostavjanje Mehanizma podrške uzbinivačima, tj. državnim službenicima, državnim funkcionerima, članovima izborih komisija, zaposlenima i angažovanim u Agenciji za borbu protiv korupcije, REMu,  javnom sektoru, u agencijama za marketing i istraživanja javnog mnjenja, članovima političkih partija … , koji žele da iznesu svoje dokaze o kršenju izbornih procedura i zloupotrebi ovlašćenja od institucija koje se staraju o integritetu izbornog procesa.

BIRODI će svim institucijama dostaviti liflet sa detaljnim informacijama o mehanizmu podrške uzbunjivačima, tačnije pravnoj, medijskoj i medjunarodnoj podršci svakome ko ukaže na štetne radnje koje dovode u pitanje legalnost izbornog procesa

Detaljnije na Integristu.

Share this post


Pretraži