Ostavka Ljiljane Smajlović – dokaz cenzorskog ambijenta

Ostavka Ljiljane Smajlović – dokaz cenzorskog ambijenta

Biro za društvena istraživanja poziva skupštinu dnevne novine Politika, odnosno suvlanike, a posebno državu, i upravne organe da otklone razloge koji su doveli do ostavke Ljiljane Smajlović, a koji su prema njenom svedočenju ogledaju u sprečavanju slobodnog uređivanja ove dnevne novine.

BIRODI je u više navrata ukazivao na rast cenzorskog ambijenta u kojem oni koji imaju političku i ekonomski moć na direktan način uređuju medije praveći od njih svoje biltene (sredstva promocije) i perjanike (sredstva odmazde i propagande). Na ovaj način se medijski prostor pretvara u prostor koji ima za cilj da uruši ono malo izgrađene demokratije, vladavine prava i slobode medija.

BIRODI zahteva od uprave Politike da sprovede evaluciju rada glavne urednice, ali i da to isto omogući i novinarima ovog lista, te da nalazima upozna javnost.
Time bi se prekinulo sa praksom „zavrtanja ruku nelojalnim urednicima“, odnosno sprovođenjem evaluacija rada urednika koje niti imaju kriterijime i niti se zna procedura.

Transparetna, precizna, objektivna na novinarskim standardima zasnovana evalucija je garant ne samo uređivačke slobode urednika, već rada svakog novinara.

Share this post


Pretraži