Pismo RTS-u: Dostavljamo analize koje treba da pomognu potpunom, istinitom i pravovremenom infomisanju građana tokom intervjua sa predsednikom Republike!

Pismo RTS-u: Dostavljamo analize koje treba da pomognu potpunom, istinitom i pravovremenom infomisanju građana tokom intervjua sa predsednikom Republike!

Poštovani gospodine Stanojeviću,

Imajući u vidu:
Član 51 Ustava Republike Srbije
Član 61 Zakona o elektronskim medijma
Član 4 Zakona o javnim medijimskim servisima
Član 6 Statuta RTS-a,
Oblast 1 Kodeksa novinara Srbije, a koji svi garantuju pravo gradjanima na
istinito, potpuno, objektivno i blagovreneo informisanje u prilogu Vam dostavljam:
Sve navedene analize su dostavljene ODIHR posmatračkoj misiji prilikom sastanka sa njima, odnosno naknadno u dogovoru sa ODIHR posmatračkom misijom.
Takođe, navedena analiza kreiranja rejtinga predsednika Aleksadra Vučica će biti dostavljena Svetskoj asocijaciji za istraživanja javnog mnjenja čiji sam nacionalni koodinator za Srbiju.
Navedeni dokumenti Vam mogu biti od koristi kako bi kreirali pitanja koja će
Vam pomoći da realizujete prava koja su napred navedena, odnosno kao novinar ispoštujete obaveze koje su definisane kodesom Vaše profesije.
Za sva dodatna pitanja stojim na raspolaganju.
Zoran Gavrilović

Share this post


Pretraži